Psikopat Eğilimli Erkeklerin İş Hayatında Yükselme Olasılığının Daha Fazla Olması

Bunu biz değil, ABD'de yapılan bilimsel bir araştırma söylüyor. Haberde ilginç detaylar da yok değil.
Psikopat Eğilimli Erkeklerin İş Hayatında Yükselme Olasılığının Daha Fazla Olması
Better Call Saul'dan Chuck McGill/AMC

amerika'da 92 kişi üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, psikopatlık eğilimindeki erkeklerin (böyle bir eğilime sahip olmayan erkeklere göre) iş hayatında başarılı olmalarının ve yükselmelerinin daha olası olduğu, benzer bir durumun ise kadınlar için olumsuz bir etki yarattığı saptanmış.

"agresif hareketler, daha çok maskülen bir davranış olarak görülmekte, bu nedenle de insanlar agresif davranışlara sosyal yaptırım uygulamamaktadır."

"aggressive behavior is seen as more prototypical of men, and so people allow more displays of that kind of behavior without social sanctions."

çalışmayı gerçekleştiren ekibin üyelerinden olan doktor peter harms, erkeklerle kadınlar arasındaki bu çifte standardın biraz cesaret kırıcı olduğunu ve şirketlerde psikopat bir tavır takınan kadınların, aynı tavırdaki erkekler kadar başarılı olamayabileceğini belirtmekle beraber, bu farklılığın aynı zamanda ileriki günlerde yapılabilecek yeni çalışmalar için de zemin oluşturacağını söylemekte. doktor harms, öte yandan, şirket yararına dahi olsa yalan söyleme, çalma, kötü davranma ve başkasına zarar verme gibi özelliklerin ise hiçbir şekilde tolere edilmemesi gerektiğini de eklemekte.

http://psycnet.apa.org/…ding?doi=10.1037/apl0000357
http://psycnet.apa.org/record/2018-51219-001?doi=1
https://www.ua.edu/…pathic-behavior-women-punished/

Suits

konuyla alakalı olarak, lütfen bakınız: dark triad

dark triad = psikopati + narsisizm + makyavelizm

"dark triad, devasa bir kişisel güce, yüksek sosyal statüye, sağlam bir ilişki kontrolüne ve yoğun bir cinsel çekime yol açan, normdışı bir kişilik özelliği üçlemesidir."

"the dark triad is an immoral trifecta of personality traits that result in immense personal power. it grants high social status, tight control over interpersonal social dynamics and elicits intense sexual attraction."

https://illimitablemen.com/…tanding-the-dark-triad/

İş Hayatında Etkileyici ve Güçlü Bir Kimliğe Sahip Olmanın Altın Kuralları

Akademi Kadın Oranında Türkiye'nin 1. Olması Neden "Eşitlik" Olarak Yorumlanamaz?