Psikoterapide Kullanılan Bir Rahatlama Yöntemi Olan Katharsis Nedir?

Kökeni Aristoteles'e kadar uzanan Katharsise dair bilimesi gerekenler.
Psikoterapide Kullanılan Bir Rahatlama Yöntemi Olan Katharsis Nedir?

yunanca "katharos" kelimesinden türemiş olan bu kelimeyi ilk olarak aristoteles, poetica adlı tragedyasında kullanmıştır. "pîrûpak olma, arınma" (ingilizce: immaculate, cleansing) anlamlarına gelen bu kelimeyi platon da devlet adlı eserinde şerefli ve adalet sahibi idareciler için kullanmıştır. psikanalizin piri olarak bilinen freud da katharsis kelimesini "ruhsal boşalım" anlamına gelecek şekilde terimlendirmiştir.

bunların dışında aslında antik yunan felsefesinde katharsis "astral seyahat" ve "kendini gerçekleştirme" aşaması olarak da benimsenmiştir. ruh bedene değil de beden ruha hükmetmeyi başarırsa katharsis için hazırsınız demektir.

kişinin, kendini tragedyaki kişinin yerine koyarak, orada meydana gelen olay sanki kendi başına geliyormuş gibi korku ve acıma duyması, bu yolla arınmasıdır katharsis. 

böylece kişi, kendi bireyselliğinden sıyrılır, olayların evrensel boyutunu yakalayarak onlara dışarıdan bakar. ona ilişkin düşüncelere dalar. olan şeylerin evrensel niteliğini görür. bencilliğinden sıyrılıp toplumsal bir varlık oldukça da artık tragedya amacına/ödevine ulaşmış olacaktır. 

aristotales, katharsis’e oldukça büyük önem verir. insana zarar verecek en büyük duygular onun korkuları, heyecanları ve tutkularıdır. bunlar aynı zamanda bencilce duygulardır. çünkü bunlara teslim olduğumuzda bunların bizim dışımızda nasıl gerçekleştiğini, onların başkalarınca da yaşanıp yaşanmadığını görmezden geliriz. insanın kendisi için korkmaya başlaması zararlıdır. bu ise bize mutsuzluk verir. kişi ancak bunlardan kurtularak mutluluğa erişebilir. 

ancak buna karşıt olarak bertol brecht gibi sanatçılar, tragedya veya daha genel olarak sanatın görevinin katharsisi sağlamak değil; bilakis, onda bir eksiklik duygusu yaratarak onlarla yüzleşmesini, farkına vardırması olduğunu düşünürler. 

örneğin (bkz: yabancılaştırıcı kurgu tekniği)

Psikoloji Terapilerine Verilen Ücret Hakkında Düşündürücü Bir Muhakeme