Resim Sanatını Geometriyle Birleştiren İngiliz Ressam Euan Uglow ve İlginç Çalışmaları

Tuvale geçmeden önce kullandığı kağıdı hesaplamalar ve geometrik çözümlemelerle dolduran bu ressamın tarzı sahiden de çok ilgi çekici.
Resim Sanatını Geometriyle Birleştiren İngiliz Ressam Euan Uglow ve İlginç Çalışmaları
Euan Uglow'un resimlerinden: Skull


tam adı euan ernest richard uglow olan 1932-2000 yılları arasında yaşamış olan londra'lı bir ressamdır kendisi. sanat eğitimi gördüğü sıralarda en çok etkilendiği ressamlar arasında victor pasmore, claude rogers ve belki en çokta william coldstream sayılabilir. 

coldstream ekolünün kullandığı yatay ve dikey referans noktalarını eserlerinde kullandığı bilinmekte olup eserlerinden de anlaşılacağı üzere bu obsesif geometrik duyarlılık tarafından etkilendi denebilir. bu teknik, piero della francesca gibi rönesans sanatçılarının düzenli olarak istihdam ettiği matematiksel yöntemlere dayanmakta olup italyanlar tarafından cartezza olarak adlandırdığı bu nen gözlemin kesinlik kazanması olarak da adlandırılabilir. uglow fransız varoluşçuluk hareketinden son derece etkilenmiş olup, eserlerinde sartre ve camus gibi varoluşçuların etkilerini görmek de mümkündür.

Geometrik esintilerin hakim olduğu bir Euan Uglow çalışması

aslında gerçekliği idrak çabası onu, gerçeğin üç boyutunun geometrisini, ışığını ve buna bağlı oluşan hassas dengeyi iki boyutta ifadeye itti denebilir. bir gün resmettiği modellerden birine dönüp,

"nobody has ever looked at you as intensively as i have." 

yani "sana şimdiye kadar benim baktığım kadar yoğun kimse bakmadı." demiştir. 

ve gerçekten de böyle derinlikli ve yoğun bir bakışın günlük hayatta kimsenin kimseye bahşettiği bir şey olduğunu düşünememekteyim. 

yine bir gün modelleri hakkında şöyle der;

"resmini yaptığım modeller genelde kişisel bir olaylar döngüsünden geçiyor olur. modellerimden biri bana geldiğinde erkek arkadaşı vardı, daha sonra evlendi ve resmim bittiğinde boşandı." bunda kuşkusuz resmi tamamlama süresinin uzunluğunun da etkisi vardır gerçi.

eskizlerinden de görüldüğü üzere, tuvale geçmeden evvel kağıdı bir bakkal defteri gibi hesaplamalar ve geometrik çözümlemelerle doldurur. modellerine verdirdiği pozlar son derece zor ve çizmesi oldukça güç olarak nitelendirilir. zaten bir resmi yapması genelde çok uzun yıllara yayılır. nerede okuduğumu hatırlamamakla beraber, hayatı boyunca aldığı tuval sayısının da çok az olduğu ve hatta yılda en fazla bir tuval aldığı gibi bir bilgi var elimizde.

Çalışmasının eskizi

Çalışmanın son hali

Çalışmasının eskizi

Çalışmanın son hali

Çalışmasının eskizi
Çalışmanın son hali

mesela bu armut resmini çizdiği süre boyunca çürümüş ve hacmen de küçülüp değişmiştir, etrafındaki referans çizgileri başladığı günden bu güne küçülen ve değişen armutun içler acısı ahvalini işaret eder.


kaynağını ve yerini bilememekle beraber sanıyorum türkiye'de de bir caminin resmini yapmıştır: çiftlik köyü camisi


nedenini bilmediğim bir biçimde ilk resmini gördüğümden beri çok etkiledi beni uglow. belki o gerçeği, doğayı anlama çabasını resimlerinde zırıl zırıl hissettirdiğinden ya da bu çabayı aklın kuyusundan çıkarıp daha somut denebilen matematiksel ve geometrik esaslara dayandırma çabasından çok büyük bir yakınlık ve histeşlik duydum resimlerine karşı. bilinmeye, duyulmaya ve görülmeye değer bir ressam olduğunu düşünüyorum bu nedenle de bu entariyi buraya bırakıveriyorum.