Sahip Olanın Başına Gelmedik Kalmayan Uğursuz Mücevher: Mavi Elmas

Mavi Elmas ya da orijinal adıyla Hope Diamond, tarihin en uğursuz mücevheri olarak biliniyor.
Sahip Olanın Başına Gelmedik Kalmayan Uğursuz Mücevher: Mavi Elmas

mavi elmas; sahiplerinden birinin adından ötürü, hope elması diye tanınır. 

119,5 kıratlık bu eşi az bulunur elması, 1642'de jean tavernier adında bir fransız gezgini avrupa'ya getirmiştir. elması hindistan'da bir buda heykelinin gözünden koparmıştı. bir hintli rahip, bu davranışının kendisine uğursuzluk getireceğini söyledi. gerçekten de uğursuzluklar birbirini kovaladı. tavernier, elması fransa kralı xiv. louis'e satmıştı. aradan bir yıl geçmeden, tavernier'i ispanya'da köpekler parçaladı. fransa kralı xvi. louis ise elması karısı marie antoinette'e armağan etmişti. onun da başına gelmeyen kalmadı.


1830'da daniel elias adında bir ingiliz, elması 200 bin liraya banker hope'a sattı. hope, elması aldıktan kısa bir süre sonra iflas etti. daha sonra çıldırarak öldü. kanitovsky adında bir rus prensi, bu söylentilere inanmayıp elması satın aldı, gözdelerinden soylu bir kadına armağan etti. çok geçmeden, kadını bir başka dostu bıçakla öldürdü. elmasın yeni sahibi yunan simon monkaricies'ti. açıkgöz adam, elması çok yüksek bir fiyatla, sultan abdülhamit'e sattıysa da az sonra karısı, oğlu ile birlikte bir kazaya kurban gitti. abdülhamit'in sonunu da bilirsiniz.


böylece uğursuzluklar zinciri sürüp gitti. devrin tanınmış kadınları bu elması takmak için birbirleriyle yarış ettiler, birçoğunun başına hiç umulmadık felâketler geldi. son olarak mavi elmas'ı yunan armatör onasis'in karısı tina almıştı. ancak o da hiç umulmadık bir zamanda, çok sevdiği kocasından ayrılmak zorunda kaldı. uğursuz elmas şimdi amerika'da bir müzededir.

Tarih Boyunca Birçok Filozof ve İktisatçıyı Meşgul Eden Elmas-Su Paradoksu