"Savaşçı Papa" Lakabıyla Anılan Cenova kökenli Din Adamı: Papa II. Julius

1503-1513 yılları arasında Papalık görevini yerine getiren II. Julius hakkında bilinmesi gerekenler.
"Savaşçı Papa" Lakabıyla Anılan Cenova kökenli Din Adamı: Papa II. Julius

ii. julius, 16'ncı yüzyılın hemen başında on seneden biraz daha kısa bir süre papalık makamında bulunmuş olan ve "savaşçı papa" lakabıyla anılan cenova kökenli din adamı ve politikacıdır. gerçek ismi giuliano della rovere'dir ve meşhur borgia sonrası makama yükseldiği için eski rejimin destekçilerine çok sert davranmış olmasıyla hatırlanmaktadır.

ceneviz kökenlerinden olsa gerek; hem fransa hem de taze birleşmiş ispanya'nın hem dini hem politik olarak ayrışmış italya üzerinde bir dizi emeli hasıl olmuşken kendisi ravenna ve rimini'den venedikliler'i atmaya öncelik vermiştir. roma'da birbiriyle kavgalı zengin aileleri barıştırmak için çabalamış ve kutsal roma cermen imparatorluğu ile fransa'yı ispanya ve venedik'e karşı birleştirebilmek için pek çok stratejik adım atmıştır. bu adımların kimisi başarılı kimisi başarısız olmuşsa da 1506 senesinde bizzat komuta ettiği papalık ordusu ile birlikte bologna'yı venedik doçu destekli güçlerden temizlemeyi de başarmıştır.

kendisinin ne kadar gözü kara bir karakter olduğunu makama geldikten sonra isim olarak seçtiği julius'u kendisinden seneler evvel aynı makamda bulunmuş olan papa i. julius'u değil, julius caesar'ı onore etmek için seçmiş olduğunu açıklayarak ispatlayabiliriz.

yüksek rönesans döneminin bir papası olarak, öncüllerinden farklı bir tercih yapmak suretiyle roma'da sanatı himayesi altına aldığını deklare etmiştir. bu açıdan da koşullara münhasıran yaklaşabilme becerisine haiz ve öncü bir lider olduğundan bahsedebiliriz.

papalığının son yıllarında bu kez de fransa ile ters düşen papa ii. julius, venedikliler ve ispanyollar ile güçlerini birleştirerek bu kez de frenklere karşı kutsal bir ittifak oluşturmuştur. bu ittifaka daha sonra cermenler de katılmışsa da frenkler'e karşı girişilen savaş felaketle sonuçlanmış ve 1512 senesinde floransa son anda ispanyol ve sardinyalı paralı askerlerin desteğiyle fransızlar'ın eline düşmekten kurtarılabilmiştir. bu gelişme, medici ailesi ile papalık'ın arasının düzelmesine ve floransa'nın papalık'ın gözünde adeta ikinci bir roma olarak değerlendirilmesine giden yolu açması bakımından önem arz etmektedir.

1513 senesinde hayata gözlerini yuman bu enteresan papa, gerek siyasi olarak italya ve batı avrupa'ya olan kalıcı etkisi, gerek ise din ile sanat ve aydınlanma arasındaki buzları kırmaya başlamasıyla belki de rönesans dönemindeki en hayati karakterlerden birisi olagelmiştir.

isviçreli muhafızları resmi papalık koruması yapmıştır. vatikan müzelerini kurmuştur. aziz petrus bazilikası'nın tekrar yapımını başlatmıştır.  kendi mezarı için michelangelo ile anlaşıp ünlü musa'nın hükmü heykelini yaptırmıştır. 

lakabının neden savaşçı papa olduğuna gelirsek;

önce venedik'e karşı fransa, ispanya ve kutsal roma imparatorluğu ile bir ittifak oluşturdu ve venedik'i mağlup etti. ardından bu ittifakı bozup fransızları italya topraklarından atabilmek için ispanyollar ve isviçreliler ile fransa'ya karşı savaştı. bu savaşta bizzat savaş alanına çıkıp orduları yönetti ve fransızları italya'dan attı.

fakat bu sefer de kafayı italya topraklarındaki ispanyollara takmıştı. yeni bir ittifak kurma peşindeydi. bir yandan da istanbul'u geri alabilmek için yeni bir haçlı seferi toplama planları yapıyordu. iki planını da gerçekleştiremeden 1513'te vefat etti.