Seri Bir Şekilde İnsan Öldürme İhtiyacından Doğan Korkunç İdam Yöntemi: Giyotin

1981 yılından bu yana kullanılmayan idam yöntemi giyotinin tarihine dair bilgiler.
Seri Bir Şekilde İnsan Öldürme İhtiyacından Doğan Korkunç İdam Yöntemi: Giyotin

giyotin, genel kanının aksine, joseph-ignace guillotin tarafından icat edilmemiştir. guillotin'in tek katkısı, idam cezalarına bir standart getirilmesine yönelik olarak meclise ilgili önergeyi getirmiş olmasıdır.

giyotin öncesinde fransa'da idamlar farklı şekillerde yapılıyordu ve bir standart yoktu. yöntemlerin bazıları hızlı bir şekilde uygulanabilirken (balta ile kafa kesmek, asmak, kurşuna dizmek), özellikle vatana ihanet suçları, işkenceyi de içeren süreçlerle (quartering) cezalandırılıyordu. foucault 'un discipline and punish eserinin girişinde robert-françois damiens 'ın infazı detaylarıyla anlatılır.

xv. louis'e suikast girişiminde bulunan ancak başarısız olan damiens'ın önce suçu işlediği eli sülfür ile yakılır. arkasından getirildiği meydanda, maşalarla vücudunun farklı noktalarından parçalar kopartılır ve açık yaralara yine kaynar kurşun ve sülfür dökülür. kolları ve bacakları, atlara bağlanarak çekme suretiyle parçalanmaya çalışılır ancak başarılı olunamaz. son olarak cellat kurbanın kol ve bacaklarındaki kas dokularını bıçakla zayıflatarak hedefine ulaşır. parçalanan vücuttan geriye kalanlar, hala canlıyken bir direk üzerinde ateşe verilir ve ceza infaz edilmiş olur...

damien'ın infazında aktif olarak bulunan samson, meclise gönderdiği dilekçede, balta ve kılıçla yapılan infazların, özellikle mahkum sayısı arttıkça cellat açısından ne kadar yorucu olduğunu, işinde yeterince usta olmayan cellatların gerçekleştirdikleri infazların istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve özellikle kullandıklarını enstrumanların uzun infazlara yeterince dayanamadığını ve bunun cellat açısından haksız bir "maliyet" getirdiğinin altını çizerek bu konuda yardım ister.

guillotin'in de idam cezalarının uygulanma şekli konusundaki düşünceleri samson'un istekleriyle örtüştüğünden bu konuda bir önerge hazırlanır ve meclise sunulur.

giyotinin mucidi, dönemin baş cellatı samson'ın yakın arkadaşı olan berger isimli, meşhur bir org tamircisidir. ilk denemeler kadavralarla ve akabinde canlı koyunlarla yapılır. sonuçlar samson'a göre oldukça başarılıdır ve bu anlamdaki düşüncelerini meclisle paylaşarak cihazın, dönemin "seri şekilde insan öldürebilme" ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceğini belirtir.

cihaz aslında orijinal bir tasarıma sahip değildir. tarih boyunca farklı uygulamaları bulunmasına rağmen, en etkili versiyon tartışmasız berger'in tasarımı olmuştur. bu tasarım hızlı bir şekilde monte/denmonte edilebilmesinin yanında, cellat açısından infaz sürecini hatırı sayılır bir seviyede kısaltabilmektedir (zaman içerisinde, özellikle 20 yy.'da mahkumun meydana getirilmesinin ardından 3-4 saniye içerisinde infazın gerçekleştirildiği örnekler mevcuttur)

bir sömürge devleti olan fransa'nın tarih boyunca "demokrasi götürdüğü" her ülkeye ilk ulaştırdığı demirbaşlardan birinin hep giyotin olması da oldukça manidardır. kısa bir aramayla cezayir'den fransız guyenası'na kadar onlarca farklı lokasyonda seri olarak kullanıldığı görülebilir.

giyotin, sadece fransa'da değil, belçika, italya ve hatta almanya'da da kullanılmıştır. hitler döneminde vatana ihanet suçları için kullanılan iki yöntemden (diğeri piyano teliyle asma cezasıdır) biridir. almanlar fallbeil denilen daha ufak ve fransız tasarımının aksine tahta yerine demir ağırlıklı geliştirilmiş ufaltılmış bir tasarımı benimsemişlerdir.

giyotin ile halka açık son infaz 1931 yılında gerçekleşmesine rağmen, son kullanımı 1981 yılındadır.

konu giyotin olduğunda en büyük tezat, tarihin gördüğü en ürkütücü ve etkin öldürme araçlarından birinin ismini aslında idam cezasına karşı olan guillotin'den almasıdır.

Joseph-Ignace Guillotin