Sığırcık Kuşları, Sürü Halinde Uçarken Birbirine Çarpmamayı Nasıl Başarıyor?

Devasa sığırcık sürülerini, havada akrobatik bir şekilde uçarken mutlaka görmüşsünüzdür. Peki nasıl oluyor da bu kadar kalabalıkken birbirlerine çarpmıyorlar?
Sığırcık Kuşları, Sürü Halinde Uçarken Birbirine Çarpmamayı Nasıl Başarıyor?
iStock

amerikan ve italyan araştırmacıların 2013'te yayınladıkları bir makaleye göre, on binlerce hatta milyonlarca kuştan müteşekkil sürüler halinde uçan sığırcıkların gökyüzünde birbirlerine hiç çarpmadan sergiledikleri olağanüstü akrobatik hareketlerin sırrı, sürü içerisinden herhangi bir kuşun komşu yedi kuşun hareketini takip etmesinin yeterli olmasında yatmaktaymış.

birkaç örnek için


ilk bakışta kaotik olarak nitelendirilebilecek, ancak derinlemesine incelendiğinde üst düzey koordinasyon içerdiği gözlemlenen ve ingilizcede murmuration olarak adlandırılan bu hareketin temelinde, yoğunluğu zaman zaman 500 kuş/m³ mertebesine erişebilen sürünün, sahip olunan enerjiyi en optimal bir şekilde kullanmayı amaçlayan en az çaba ilkesine göre hareket etmesinin bulunduğunu söyleyen araştırmacılar,

- her bir sığırcığın, komşu sığırcığın hız ve yön değiştirmesine sürünün büyüklüğünden bağımsız bir şekilde ve eşzamanlı olarak, bilginin (information) neredeyse hiç bozulmadan iletildiği yüksek signal to noise ratio sağlayacak şekilde tepki gösterdiğini,

- sürüdeki tüm kuşların komşu yedi kuşla uyum içinde olması sayesinde maksimum eşgüdüm sağlandığını ve bu uyumda popülasyonun büyüklüğünden daha çok şeklinin önemli bir parametre olduğunu (yassı biçimli bir sürünün de küre kadar verimli olduğunu ancak yüzey alanı arttıkça gereken efor miktarının arttığını),

- sığırcık sürülerinde tüm gruba liderlik yapan tek bir kuşun olmadığını, tüm sürünün birbirleriyle alakasız bir şekilde uçmaya çalışan daha küçük parçalara bölünmeksizin, kolektif ve yüksek derecede akışkan bir şekilde hareket ettiğini ve de

- kuşların bu biçimde uçmalarının nedeninin enerji kullanımını minimuma indirmenin yanı sıra, i) kendilerinden daha büyük yırtıcı kuşlara yem olmamak adına bu kuşları şaşırtmak ve bu sayede herhangi tek bir kuşun hedef seçilmesini engellemek, ii) yiyeceğin az olduğu ve düzensiz biçimde dağıldığı durumlarda grup içi bilgilendirmeyi hızlıca yapabilmek ve iii) birbirlerine olabildiğince yakın durarak özellikle gece boyunca vücut sıcaklıklarını korumak olabileceğini saptamışlar.

öte yandan, kuşların birbirlerine yakın ve eşit hızda uçtuğu, her birinin komşu yedi kuşun hareketinden etkilendiği ve bir tehlike anında hızlı tepki verdiği kabuluyla yapılan bilgisayar simülasyonlarında da, sığırcık sürülerinin gerçek davranışlarına benzeyen sonuçlar elde edilmiş.

Murmuration of Starling


referanslar

Bir Kuş Gözlemcisinin Anlatımıyla: 20 Yıl Boyunca Takip Edilen Kartalın İzlediği Rota