Sıklıkla Karşımıza Çıkan İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları

Özellikle internet dünyasındaki yazışmalarda sıklıkla karşılaştığımız birçok İngilizce kısaltma ve anlamları.
Sıklıkla Karşımıza Çıkan İngilizce Kısaltmalar ve Anlamları
iStock

pls = please = lütfen

fyi= for your information= bilginize

asap = as soon as possible = en kısa sürede

encl = enclosed = ekteki, ilişikte bulunan.

c/o = care of = ilgisine

pto = please turn over = lütfen sayfayı çeviriniz

pls cfm = please confirm = lütfen onaylayınız

attn = attention = dikkat

b/w = between = arasında

btw = by the way = bu arada

w/ı =within= içinde

w/o = without= dışında, haricinde, onsuz

n/a = not applicable = konuyla ilişkilendirilememiş

ie = latince id est that is = yani

nb = latince nota bene = pay attention = dikkat ediniz

etc = latince et cetera = and so on = ve bu gibi

a.m. = latince ante meridiem = before the middle of the day, before 12 o'clock = gece 12'den sabah saat 12'ye kadar

pm = latince post meridiem = after noon (12 o'clock) - before midnight = öğlen saat 12'den sonra

eg = latince exempli gratia = for example = örneğin

pa (büyük harfle arada nokta olmaksızın yazıldığında) (bkz: pa/23) = personel asistant = kişisel sekreter

p.a. (küçük harfle arada nokta ile yazıldığında)(bkz: pa/21)= per annüm = yıllık

pw = per week = haftalık

gmt = greenwich mean time = greenwich (ingilterede sıfırıncı boylamın geçtiği yer) saatine göre

phd = doctor of philosophy = doktora

vip = very important person = çok önemli kişi

toefl = test of english as a foreign language

pd = paid = ödenmiştir

gmat = the graduate management admission test

gre = graduate record examinations

cp = compare (with)= karşılaştırınız

a/c = account = hesap

vat = value added tax = kdv

foc = free on charge = ücretsiz

fob = free on board = gemide teslim

cif = cost, insurance, freight = bedel, sigorta, nakliye

inc = incorporated = anonim, tüzel kişilikli

ltd = limited= sınırlı şirket

abbr = abbreviation = kısaltma

jr = junior = çocuğu, genelde oğlu

thx = thanks = teşekkürler

eta = estimated time of arrival = tahmini varış zamanı

approx = approximately = yaklaşık

cod = cash on delivery = teslimde ödemeli

lb = libra veya pound = 16 ons veya 453.59 grama eşit ağırlık birimi.

lbs = libre veya pounds (pound çoğul)

mph = miles per hour = 1 saatte gidilen mil (1 mil = 1.60935 kilometre)

yd = yard = 1 yard = 91.44 santimetre

cia= central ıntelligence agency 

fbi = federal bureau of ınvestigation 

nato = north atlantic treaty organization = kuzey atlantik paktı

afaik = as far as i know = bildiğim kadarıyla

iirc = if i recall correctly = yanlış hatırlamıyorsam

Gündelik Hayatta İşinize Yarayabilecek, İngilizce'de En Sık Kullanılan Phrasal Verb'ler