Sıklıkla "Laik" ile Karıştırılan Seküler Ne Demek?

Gündelik hayatın içinde sıklıkla karşımıza çıkan "seküler" kelimesinin anlamını tam manasıyla biliyor muyuz?
Sıklıkla "Laik" ile Karıştırılan Seküler Ne Demek?

laik kelimesiyle karıştırılmakta olan bir kavram seküler. laiklik, din ve devlet işlerinde ayrılığı ifade eder. sekülerin anlamı ise siyasi nitelikten çok bireyseldir. bu bağlamda seküler, kişinin dini inancı ne olursa olsun gündelik yaşamının idaresini dünyevi bir akılcılıkla ele alması anlamındadır. 

bireyin dini, vicdan alanında bırakarak, hayata bakış açısındaki eksiklikleri sürekli olarak her görüşten insanlarla iletişim içinde yeni bilgi ve tecrübelerle kapatması gerektiğine böylece daha hoşgörülü ve ilerlemiş bir dünyanın ortaya çıkacağına yönelik bir yaşam anlayışını ifade eder. 

seküler, sözcük anlamı olarak "çağa ait olan" demektir. seküler bir insan çağın gerekliliklerine göre davranır, yaşayışını ve dünyayı kavrayış şeklini çağın değişen şartlarına uyum sağlayacak şekilde düzenler. seküler olmayan insanlar ise çağa göre değişmeyeceği düşünülen, tanrı tarafından gönderilen kurallara göre hayatını düzenler. tanrının kanunları bin yıl önce nasılsa bin yıl sonrada aynı olacaktır.

1 dolar üzerinde yazan 'novus ordo seclorum" sloganındaki seklorum seküler sözcüğünün latince kökeni olan seculorum sözcüğünün ortadaki "u" harfinin atılmış halidir. eski romandaki şairler şiirde ahengi yakalamak için bazen sözcüklerin ortasındaki sesli harfleri atarlardı. çağların yeni düzeni anlamına gelen "novus ordo seclorum" virgilin ünlü şiirlerinden birinde geçen bir mısradır.


amerika'yı kuranlar yeni yeni bir ülke ile birlikte yeni bir düzenin başladığını bildirmek için bu mısrayı bir dolarlık banknotun üzerine eklemişlerdir.

şiirin ilgili bölümünü okuduğunuzda kurulan amerika birleşik devletleri ve oluşturanlaran millete virgil'in şiiri üzerinden bir benzetme yapıldığını görebiliriz;

sybil'in söylediği son günler geldi
çağların yeni düzeni ulaştı
başak yetişti saturn'un hükmü başladı
simdi cennetten mucizevi bir ırk iniyor

birçoklarının komplo teorilerinde kullandığı bir doların üzerinde "yeni dünya düzeni" yazdığı ve bunun illuminati'nin sloganı olduğu iddiasının asılsız olduğunu biraz inceleyerek ortaya çıkabiliyoruz. ayrıca tüccarlık yapıp sadece namaz kılarak ve oruç tutarak seküler olmadığını iddia eden insanlar da anlamsız konuşuyor. kendinizi manastıra kapatmıyorsanız ya da elinizi eteğinizi çağa ait olan işlerden çekmeyip her gün dolar avro takip ediyorsanız ne kadar aksini iddia etseniz de siz de sekülersiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Sloganı "In God We Trust"ın Hikayesi