Silah Türü ve Mermi Hızına Göre Ateşli Silah Yaralanmasının Vücutta Bırakacağı İzler

Ateşli bir silahla yaralanmanın nasıl sonuçlar doğuracağı çeşitli faktörlere bağlı.
Silah Türü ve Mermi Hızına Göre Ateşli Silah Yaralanmasının Vücutta Bırakacağı İzler

ateşli silahla yaralanmanın nasıl bir resim ile sonuçlanacağı; tahmin edilebileceği üzere kullanılan silah türü, mermi, merminin hızı ve isabet ettiği kısım gibi faktörlere bağlıdır.

belirli bir mesafede yivsiz tüfeğin sebebiyet vereceği yaralanma ile yivli av tüfeğinin veya tabancanın sebebiyet vereceği yaralanma eşdeğer olmayacaktır. namlunun iç kısmına spiral bir görünüş veren yivin temel fonksiyonu mermiye dönme hareketi kazandırarak mermiyi hızlandırmak ve merminin isabet edebilirliğini yükseltmektir. bu yivsiz tüfeklerin uzun mesafeden ziyade kısa mesafede ölümcül olmalarının ana nedenidir.


yivsiz av tüfeği yaralanmalarında mesafenin ve atış istikametinin analizi saçma tanelerinin ne kadar yayıldığı, duman isinin ciltte ne kadar yayıldığı, namlu izinin oluşup oluşmadığı, giriş deliğinin şeklinin ne kadar düzenli olduğu gibi etmenlere bakılarak yapılabilir.

tüfeğin ağzı mecruhun vücudu ile temas ettiğinde doğal olarak oluşan yarada namlu izi vardır, şekli düzgündür. yara hattında dokuların karardığı görülürken çevreleyen dokular karbonmonoksit nedeniyle normalden daha pembe bir renge bürünebilir. sıkı parçaları yara içinde çıkar. atış mesafesi birkaç santimetre ise namlu izi oluşmaz ancak oluşan tablo ilk durumdaki ile oldukça benzerdir. fakat duman isinin ciltte yayılacağı alan büyüyecektir. tatuaj ve yanık izleri 1 metreye kadar gözlenebilir.


1 metreden sonra ise tablo değişmeye başlar. artık saçma tanelerinden kaynaklanan küçük yaralar vardır ve dokularda karbonmonoksit kaynaklı bir değişim veya duman ve yanık izleri gibi bulgular namevcuttur. çok daha uzun bir mesafede, saçma tanelerinin sebep olduğu tekdüze bir dağılmış desenle karşılaşılır ki bu genellikle ölümcül bir durum değildir. göğüs ve karın bölgesi hedef alınmışsa, çıkış deliğinin oluşma olasılığı düşüktür. lakin kafa, boyun ve ağız bölgeleri hedef alınmış ise, çıkış deliğinin oluşması beklenir.

yivli silah yaralanmalarında merminin mecruhun vücudundan çıkıp çıkmayacağını belirleyecek olan faktör merminin geçişini tamamlamak için yeterli enerjiye sahip olup olmayacağıdır ki yivin merminin hareketini nasıl etkilediği düşünülürse yivli silah yaralanmalarında bir çıkış deliğinin olması yüksek bir olasılıktır.


genelde tek bir giriş deliği olsa da sekmeden kaynaklanan ikinci bir giriş deliğinin olması da bazı durumlarda mümkündür. bu durumun analizinde de önem arz eden unsur kişinin ortamdaki pozisyonudur.

silah temas etmişse yine namlu izi, yaranın çevresinde morarma ve dairesel bir şekil gözlenecektir. (temas eden yerin altında kemik dokusunun olduğu durumlar hariç)
yaklaşık 20 cm'ye kadar yakın mesafede duman ve yanık izleri olabilir.

giriş yarasının şekli silahın vücut ile yapmış olduğu açıya dair ipucu verir. açı ne kadar dik ise giriş yarası o kadar dairesel olacaktır. açı daraldıkça yara ovalleşecektir. kontüzyon ve abrazyon halkaları tipiktir. yivsiz av tüfeği yaralanmalarındaki duruma benzer olarak 1 metrenin üzerinde duman isi, tatuaj ve yanık izleri görülmeyebilir. mesafe arttıkça giriş deliğinin alacağı şekil de düzensizleşir.


çıkış yarası genel olarak duman isi, tatuaj ve yanmaya rastlanmayan yıldıza benzer bir görünüme sahip olacaktır. lakin merminin bir kemiği kırması veya hasar alması gibi durumlarda çıkış yarası fragmanlara bağlı olarak çok daha düzensiz bir şekil alabilir. atış istikametinin analizinde traje, kişinin pozisyonu ve merminin vücut içinde istikamet değiştirip değiştirmediği önem arz eder.

mecruhun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği irdelenirken kullandığı el, mesafe analizi, silahın olay yerindeki pozisyonu, hedef alınan bölge ve oluşan yara sayısı gibi etmenler mühim detaylardır.