Sinemadadaki Tipleme Örnekleri İle Birlikte: Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Diğer bir adı sosyopati olan bir kişilik bozukluğudur. Genellikle sosyal çevrenin sebep olduğu düşünülen bozuklukta insanlar, halk arasında yaygın olarak “sosyopat” olarak adlandırılırlar. Akıl hastalığı olarak kabul edilmez, sadece bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanır.

psikopat veya sosyopat ta denen, antisosyal* ve impulsif * davranışlarla karakterize kişilik bozukluğudur.

buradaki antisosyal ifadesini, sıklıkla kullanılan toplum fobisi anlamından ayırmak gerekir. buradaki antisosyal tanımı, toplumla uyumsuz anlamındadır.

bu kişilik bozukluğunun belli başlı özellikleri:

- sosyal normal davranışlara ve kurallara uymada zorluk*

- şahsi çıkar veya zevk için sürekli yalan söyleme

- planlı hareket edememe, her davranışı anlık dürtülere göre yapmak*

- kendini sık sık fiziksel kavga ve saldırganlık olarak gösteren daimi huzursuzluk ve agresiflik

- kendisi veya diğerleri ile ilgili güvenlik kurallarını hiçe saymak

- rutin bir iş veya toplumsal hayat sürdürememe*

- duygusal olaylara, kendisine kötü davranılmasına kayıtsızlık, bu durumlardan etkilenmeme *
- umursamaz cinsel alışkanlıklar, aşırı sık eş değiştirme

bu kişilik bozukluğuna en sık rastlanan yer tahmin edileceği gibi hapisanelerdir.

klasik tiplemeler:

clockwork orange- alex delarge


blue velvet- frank booth


natural born killers- mickey & mallory *


batman-joker


sin city - kevin


cape fear- max cady


misery* -anne wilkes


reservoir dogs- mr. blonde


scarface-tony montana*


one flew over the cuckoos nest - randle patrick mcmurphy*


edit: son iki örnek için nesilsiz'e teşekkürler.

sosyal koşullara uymakta zorluk çeken insanlardır. başlangıç genelde 15 yaşından öncedir.

erkeklerde % 3, kadınlarda % 1 oranında görülür.

bu kişilerde ailesel yatkınlık vardır. erkeklerin birinci derece akrabalarında 5 kat daha fazla görülür. kişiler görüşmeye karşıdırlar. gergin, irritabl olabilirler ya da tamamen aklı başında görünüp deneyimli klinisyenleri bile aldatabilirler.

çocukluktan itibaren yalan söyleme, evden kaçma, hırsızlık, saldırganlık, madde kullanımı, yasadışı aktiviteleri vardır. àykırı davranışlarından dolayı anksiyete ve depresyon göstermezler. çünkü; kendilerine göre uygun açıklamaları vardır. özkıyım tehditleri ve bedensel uğraşları yaygındır. sözel iletişimlerinde başarılıdırlar. manuplatif, kolay yoldan para kazanmayı isteyen kişilerdir. içkili araba kullanma, çocukları hırpalama sıkça görülür.

tanı ölçütleri: 15 yaşından beri başkalarının hakkını hiçe sayma, saldırma ve tutuklanmaya yol açacak eylemlerde bulunma; yalan söyleme, başkalarını aldatma; dürtüsellik ve gelecek için tasarı yapamama; saldırganlık ve sinirlilik; kendinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık; sürekli sorumsuzluk; başkalarına zarar vermiş olmalarına rağmen aldırmama, vicdan azabı duymama ve sürekli bahaneler bulma; bunların şizofreni veya manik epizot sırasında olmaması; 18 yaşından büyük olma;bu kişilerde beraberinde alkol ve madde kotuye kullaniminın yanı sıra depresif bozukluklar da sık görülür. hastalarda prognoz değişkendir. yaş ilerledikçe semptomlar azalır. beraberinde somatizasyon bozukluğu ve birçok fiziksel yakınmalar bulunabilir.

edit
görülen lüzum üzerine ek not:
her kim ki bu bilgileri okuya , sakın ola kendine ya da başkasına tanı koymaya kalkışmaya. bu özelliklerden bir ya da birkaçını kendinizde başkasında buluyor olabilirsiniz , mümkündür. bu kişilik bozukluğunuz olduğu anlamına gelmez. genelde kişilik özellliği düzeyinde kalır. kişilik özelliği düzeyinde kalması da klinik olarak sorun teşkil etmez.