Siyasete Özel İlgi Duyan Bünyelerin Okumaktan Zevk Alabileceği Kitaplar Listesi

Konularına göre sınıflandırılmış bu kitaplar siyasete, tarihe ve uluslararası ilişkilere meraklı olan kişiler için oldukça heyecan verici olabilir.
Siyasete Özel İlgi Duyan Bünyelerin Okumaktan Zevk Alabileceği Kitaplar Listesi
iStock


savaş

1. düşmanını arayan savaş-iletişim yay
2. medeniyetler çatışması ve dünya düzeninin yeniden kurulması- samuel p. huntington
3. paris 1919/ 1919 paris barış konferansı ve dünyayı değiştiren 6 ayın hikayesi- margaret macmillan
4. küresel çatışmayı ve işbirliğini anlamak- joseph s. nye, david a. welch
5. savaş uluslararası ilişkilerde güç kullanımı- haldun yalçınkaya
6. modern avrupa'da ayaklanmalar ve devrimler- yves marie berce
7. devletler ve toplumsal devrimler- theda skocpol
8. tarih boyunca savaş ve barış- anja v. hartmann & beatrice heuser
9. savaş sanatı- niccolo machiavelli
10. savaş sanatında 36 gizli strateji- hiroshi moriya
11. amerikan cinneti- zeynep atikan
12. hitler ve almanyası & stalin ve rusyası- richard olivery
13. dünya çatışmaları ı-ıı- kemal inat, burhanettin duran, muhittin ataman
14. hapishanenin doğuşu- michael foucault
15. devlet ve ötesi- atilla eralp
16. devlet sistem ve kimlik- atilla eralp, fuat keyman, necati polat
17. prens- niccolo machiavelli
18. ütopya- thomas more
19. devlet- platon

-siyasi tarih-

20. siyaset bilimi incelemeleri- cemil oktay
21. 19. yy'dan 20. yy'a modern siyasi ideolojiler- birsen örs
22. 19. yy siyasi tarihi- fahir armaoğlu
23. 20. yy siyasi tarihi- fahir armaoğlu
24. siyasal tarih/ ilk çağlardan 1918'e- oral sander
25. siyasal tarih/1918-1994- oral sander
26. imparatorluktan tanrı devletine, mehmet ali ağaoğulları, levent köker
27. tanrı devletinden kral devlete- mehmet ali ağaoğulları, levent köker
28. kral devlet ya da ölümlü tanrı- mehmet ali ağaoğulları, levent köker
29. kral devletten ulus devlete- mehmet ali ağaoğulları, reyda ergün, filiz çulha zabcı
30. siyasal düşünceler tarihi- alaeddin şenel
31. avrupa tarihinden kesitler (1494- 1789)- stephen j. lee
32. avrupa tarihinden kesitler (1789- 1980)- stephen j. lee

-uluslararası ilişkiler teorileri-

33. uluslararası ilişkileri anlamak- kirsten ainley, chris brown
34. uluslararası ilişkilerde eleştirel kuram- burcu bostanoğlu, mehmet akif okur
35. yöntem,kuram,komplo/türk uluslararası ilişkiler disiplininde vizyon arayışları
36. uluslararası ilişkiler sözlüğü- graham evans & jeffrey newnham
37. uluslararası ilişkilere giriş- faruk sönmezoğlu

-ortadoğu-milliyetçilik-israil-

38. iran islam devrimi/şah nasıl mat oldu- m. serkan taflıoğlu
39. iran devrimi- amir ahmad fekri
40. arap milliyetçiliği- adid davişa
41. hayali cemaatler- benedict anderson
42. israil'in doğuşu- alan r. taylor
43. semitizm ve anti semitizm/ çatışma ve ön yargıya dair- benedict anderson
44. totalitarizmin kaynakları/ antisemitzm- hannah arendt
45. ortadoğu'da milliyetçilik, azınlıklar ve diasporalar- kirsten e. schulze, colm campbell
46. yahudi devleti- theodor herzl
47. siyonizm dosyası- roger garaudy
48. milletler ve milliyetçilik- e. j. hobsbawm
49. su sorunu, türkiye ve ortadoğu
50. ortadoğu hakkında 100 mit- fred halliday
51. ortadoğu- bernard lewis
52. milliyetçilik ve sonrası- edward hallet carr
53. milliyetçilik kuramları- umut özkırımlı
54. modern ortadoğu tarihi- william l. cleveland
55. barbarlıklar çatışması- gilbert achcar
56. arap halkları tarihi- albert hourani
57. milliyetler ve sınırlar- stefanos yerasimos
58. yersiz yurtsuz- edward said

-türkiye siyasi tarihi-

59. kısa türkiye tarihi-sina akşin
60. türkiye'nin ikinci 12 eylül'ü/ anayasayla sivil darbe- alev çoşkun
61. türk demokrasi tarihi- kemal karpat
62. modernleşme, kemalizm ve demokrasi- levent köker
63. modern türkiye'nin oluşumu- feroz ahmad
64. mübadelenin mazlum misafirleri- cahide zengin aghatabay
65. nerde o eski mapushaneler- baskın oran
66. modern türkiye'nin tarihi- eric jan zürcher
67. jön türkler ve ittihat terakki- sina akşin
68. anadolu ihtilali- sabahattin selek
69. türkiye'de siyasi parti kapatmanın tarihi- hüseyin aykol
70. girit kandiye'de müslüman cemaati(1913-1923)- melike kaya
71. hangi batı- atilla ilhan
72. türk modernleşmesi- şerif mardin
73. 100. erguvaniler- tayfun er
74. türk siyasal tarihi- ozan örmeci
75. siyasal tarih- toktamış ateş
76. türk dış politikası ı-ıı-ııı- oral sander
77. halk demokrasi istiyor mu- idris küçükömer
78. düzenin yabancılaşması- idris küçükömer
79. demokrasinin türkiye serüveni- bernard lewis
80. hangi dünya düzeni- banu avar
81. türkiye'de siyasal muhalefet
82. türkiye'de devletler ve sınıflar- çağlar keyder

-osmanlı tarihi-

83. devlet-i aliyye- halil inalcık
84. tanzimat'tan lozan'a azınlıklar- önder kaya
85. son imparatorluk osmanlı- ilber ortaylı
86. imparatorluğun en uzun yüzyılı- ilber ortaylı
87. osmanlı imparatorluğunda alman nüfuzu- ilber ortaylı
88. osmanlı ve batı- selim somçağ
89. osmanlı imparatorluğu klasik çağ- halil inalcık
90. osmanlı hanımı- fanny davis
91. osmanlılar özel sayısı- cogito
92. feodalite ve osmanlı toplumu

-avrupa birliği ve diğerleri-

93. ab güvenlik ve savunma politikası- nicole gnesotto
94. insan hakları ve avrupa birliği/ çelişkiler ve yorumlar- oktay alnıak
95. amerikan dış politikası- maxime lefebvre
96. uluslararası af örgütü- aime leaud
97. avrupa birliğinin genişleme süreci- cengiz aktar
98. yırtıcı küreselleşme- richard falk
99. ekonominin küreselleşmesi- jacques adda
100. kalkınma reçetelerinin gerçek yüzü- ha-joon chang
101. yeni bir demokrasi/iflas etmiş dünya düzenine alternatifler- harry shutt
102. azgelişmişliğin sürekliliği- fikret başkaya

103. kültürlerarası iletişim- ayla uzunçarşılı soydaş
104. tüketim toplumu- jean baudrillard
105. altkültür- chris jenks
106. kültürün abc'si- bozkurt güvenç
107. toplumun mcdonaldlaştırılması- george ritzer
108. değişen dünya değişen dil- macit gökberk
109. sosyolojide temel fikirler- martin slattery
110. toplumlar nasıl anımsar- paul connerton
111. özgürlük üstüne ve seçme yazılar- john stuart mill
112. küreselleşme- zygmundt bauman
113. 100 soruda ekonomi elkitabı- sadun aren
114. annales okulu- peter burke
115. deliliğe övgü- erasmus
116. insanlık durumu- hannah arendt
117. sokrates'in savunması- platon
118. avrasyacılık- meşdi ismayilov
119. postmodernizm- gencay şaylan

Bu içerik de ilginizi çekebilir