Sosyal Medyada Paylaşılan Kara Çarşaflı Minibüsün Olayı Nedir?

İstanbul, Başakşehir'de çekilen ve bugün Twitter'da paylaşılan bir video olayın aslını bilmeyenler için kafa karıştırıcı olabilir. Kısaca açıklayalım.
Sosyal Medyada Paylaşılan Kara Çarşaflı Minibüsün Olayı Nedir?


Öncelikle o görüntüler


Olay nedir?

videoda görmüş olduğunuz minibüsün ne afganlarla ne mültecilerle ilgisi var. videodaki görüntüler, her sene muharrem ayında caferilerin hz. hüseyin'in şehit edilmesini anmak için halkalı zeynebiye caddesi'nde yaptıkları etkinliğin bir parçası. (bkz: aşura)

Caferilik nedir? Caferiler kimdir?

caferilik, hz. imam cafer sadık (a.s)'ın mezhebine mensup olmak demek olup, hz. resulullah (s.a.a)'dan sonra islam camiasının önderliğinin ilki hz. ali olan on iki imama ait olduğuna inanan ehl-i beyt mektebinin ortak ismidir. bu mektebe aynı zamanda isnaaşeriyye, imamiyye ve şiilik de denmektedir. ancak bu mektep, türkiye'mizde daha çok şiilik isimiyle tanınırken; iran, ırak, azerbaycan, lübnan, bahreyn, suriye, afganistan, arabistan, pakistan bengladeş ve hindistan gibi, aynı inancı paylaşan ehl-i beyt dostlarının yoğun olduğu ülkelerde şiilik ve caferilik isimleriyle meşhur olmuştur.

burada şunu da vurgulamalıyız ki, bu mektebe caferi mezhebi denilirken, onun da islam camiası içerisinde ortaya çıkan hanefi, şafii, maliki, hambeli zahiri, sevri ve diğer islami mezhepler türünden bir mezhep olduğu anlaşılmamalıdır. çünkü mezhep, belli bir ilmi kariyer ve şartlara haiz olarak içtihat derecesine ulaşan bir âlimin, islam dini üzerinde ortaya koyduğu yorum ve fetvalar mecmuasına denir. oysa bu mektep, kendisini müntesip kıldığı imam-ı cafer sadık ve diğer imamları müçtehit olarak kabul etmiyor. aksine; imamların allah teala'nın emri ve hz. resulullah'ın açıklaması ile tayin edilen birer ilahi hüccet olduklarına inanır. dolayısıyla da imam cafer sadık da dâhil olmak üzere, on iki imamın din konusunda yaptıkları açıklamaların, onların kendi içtihatları sonucu vardıkları şahsi fetva ve yorumları değil de, bizzat allah teala'nın resul-ü ekrem'e indirdiği dini öğretinin özü olduğuna inanır.