SSCB'nin Yeniden Yapılandırılma Sürecini İfade Eden Politika: Perestroyka

Sovyetler Birliği'nin 80'li yıllardan itibaren gerçekleştirilen reform hareketlerini ifade eden Perestroyka kavramına bir bakış.
SSCB'nin Yeniden Yapılandırılma Sürecini İfade Eden Politika: Perestroyka

perestroyka, sovyetler birliği'nin yeniden yapılandırılma süreci ve bunu amaçlayan politikadır. sovyet tarım ve üretim sektörleri darboğazda olduğu ve halkın yönetimden hoşnutsuzluğu giderek arttığı için 1987 mayıs ayından itibaren bu yeni politika öncelikli olarak üretim sektörlerinde, daha sonraları da askerlik ve siyaset alanlarında uygulanmaya başlanmıştır.

perestroyka'ya göre, her üretim merkezinde her aşamadaki yetkililer kendilerine söylenen kotalar kadar üretim yapmak, bunun yanısıra merkeze doğru veriler göndermek ve eğer bir hata bulunursa bunun hesabını en ağır şekilde ödemekle yükümlü hale geldiler. 1970'lerin sonlarından itibaren sscb'deki durum, eğer kota tutturulamıyorsa, istatistik biliminin yardıma çağırılması idi. ancak, glasnost ile başlayan fikir ve ifade özgürlüğü sonucunda, bu durum artık katlanılabilirliğini yitirmişti.

çernobil faciası, başka alanlarda da bir şeyler yapılmazsa sovyetler'in bir daha kendini toparlayamayacağını gösteriyordu, dolayısıyla siyaset sistemi de daha halka açık, daha şeffaf ve daha verimli hale getirilmeye çalışıldı. bunun sonucu olarak, sovyet birliklerinin ve siyasi nüfuzunun doğu avrupa'dan çekilmesi, ve sovyetler'deki en üst meclis olan yüksek sovyet'in mevcudunun 2.200 delegeden 900'e indirilmesi, bağımsız adayların da katılabileceği seçimler yapılması, bölgelere daha fazla özerklik ve özgürlük tanınması gibi işlemler ve eylemler 1987-1989 aralığında gerçekleştirildi.

glasnost ve perestroyka'nın bir arada uygulanması sonucu baltık cumhuriyetleri'nden başlayarak yayılan bağımsızlık istekleri ve perestroyka sürecinin iktisadi kısmının çökmesi sonucunda, her iki politikadan da vazgeçilmek istense de artık çok geçti ve 19 ağustos 1990 darbesi, boris yeltsin'in ön plana çıkması, ardı sıra gelen yeni birlik antlaşması ve sscb'nin kurucu devletleri tarafından feshedilmesiyle, bir dönem sona ermiş oldu. mihail sergeyeviç gorbaçov, 25 aralık 1991 tarihinde tüm görevlerinden istifa etti ve sscb tarihe karıştı. bu sonuç için gorby'yi veya perestroyka'yı suçlamak, tarihe kör gözlüğüyle değilse at gözlüğüyle bakmak olur.

Tarihin Büyük Güçlerinden Sovyetler Birliği'ni Yerle Yeksan Eden ABD'nin Dahiyane Stratejisi