Sürekli Kullandığımız Günah Keçisi Deyimi Nereden Geliyor?

Günah keçisi deyiminin hikayesi.
Sürekli Kullandığımız Günah Keçisi Deyimi Nereden Geliyor?

scapegoat kelimesinin türkçeleştirilmiş halidir günah keçisi.

ilk defa 1590 yılında basılan bir incil çevirisinde william tyndale tarafından kullanılan bu terim, yahudilerin kefaret gününde iki keçinin kurban edilme ritüelindeki keçilere atıfta kullanılmıştır. 

bu iki keçiden günahların bir sembolü olarak görülen ilki yahweh ya yisra el'in affedilmesinin bir kefareti olarak kurban edilir ve kalıntıları da toplumun yaşadığı bölgenin çok uzağında yakılarak yok edilir. 

ikinci keçi ise yeraltı tanrısı azazil / azazel'e ithaf edilen keçidir ve bu ikinci keçi, sırtına yisra'el'in bütün evlatlarının kötülükleri ve bundan doğan günahları yüklenerek sahra çölünde terkedilmiştir.

bu anlatılan günah keçisi, holman hunt tarafından mitolojik keçinin bitap hali resmedilmiş:

Geçti Bor'un Pazarı Sür Eşeği Niğde'ye Deyiminin Anlamı ve Hikayesi