Tanrı'ya Ulaşmak İçin İnşasına Başlanan Efsanevi Yapı: Babil Kulesi

Kutsal kitaplarda ve pek çok yerel efsanede bahsi geçen, Tanrı'ya ulaşmak için inşasına başlanan Babil Kulesi'nin hikayesi.
Tanrı'ya Ulaşmak İçin İnşasına Başlanan Efsanevi Yapı: Babil Kulesi

babillerin tanrı'ya ulaşmak için inşasına başladıkları kuledir babil kulesi.

yapılış amacından dolayı çok yüksek olduğuna dair genel bir yanılgı söz konusudur. abartı yükseklikte olmamakla beraber; kule, 7 katlı bir ziggurat şeklindedir ve her katı tanrı'ya giden yolda bir aşamayı sembolize eder.

1. kat taşı,
2. kat ateşi,
3. kat bitkileri,
4. kat hayvanları,
5. kat insanları,
6. kat gökyüzünü, 
7. kat da melekleri sembolize eder. 

bir insan ancak bütün bunları öğrenip anladıktan sonra, yani 7 basamağı sırayla çıktıktan sonra tanrı'ya ulaşabilir...

tevrat ve incil'de babil kulesi hikayesi kibir temeli üzerine anlatılır

insanlar, tanrı'ya ulaşmak için kule yapmaya başlarlar. kavmin bu kibri tanrı'yı kızdırır ve kule son katına gelince tanrı, oradakilerin hepsine ayrı bir dil vererek birbirleriyle olan iletişimlerini kesmek sureti ile kule yapımını durdurur. işçiler de dünyanın dört bir yanına dağılarak dilleri yayma misyonunu yüklenirler.

"... ve ademoğullarının yapmakta olduğu şehri ve kuleyi görmek için rab indi. onlar bir kavm, hepsinin tek dili var. gelin inelim, birbirlerinin dilini anlamasınlar diye onların dilini karıştıralım. rab onları oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi bıraktılar. bundan dolayı onun adına babıl dendi." (tevrat, tekvin; 11:1-9)

(el-tabari'ye göre de kulede çalışanlara 72 ayrı dil verilir. yalnız el tabari, kuleyi yıkanın allah değil, süleyman olduğunu yazar.)


kibir üzerine cezalandırma ya da kibirle verilen cezalar, zaten roma ve yunan mitolojisi'nde de sık karşılaşılan bir durumdur

misal; prometheus, tanrılardan öç almak için ilk erkek insanı yarattığı zaman, zeus da pandora'yı yaratır ve prometheus'u zincire vururlar. veyahut sisyphus'un cezalandırılma şekli de yunan mitolojisi'ndeki tanrıların ne kadar kibirli olduklarına dair güzel bir örnektir. anlatıya göre sisyphus, zeus'u ele verdiği zaman, zeus ilk önce ölüm meleği thanatos'u devreye sokar. fakat sisyphus, thanatos'u zincire vurur. bunun üzerine de sonsuza dek taş/kaya yuvarlama cezasına çarptırılır. 

yine anlatıya göre, bir kayayı dağın tepesine kadar yuvarlayarak çıkaracak, sonuna geldiğinde kaya aşağı yuvarlanacaktır. sonra tekrar en tepeye kadar taşıyacak ve tekrar aşağı yuvarlanacaktır. bu, sonsuza kadar devam edecektir. normalde birbirlerine çocuk yahnisi sunarak intikam alan oluşumların böyle kibirli cezalara baş vurmalarını görmek de kibrin ne menem bir şey olduğunu anlatan güzel bir örnektir. 


kibir, diğer ibrahimi dinlerde olduğu gibi, islamiyet'te de çokça anlatılan bir şeydir zaten. kuran'da birçok ayette insanlar kibirli olmamaları konusunda uyarılmıştır. hatta yine islamiyet'e göre, tarihte işlenilen ilk cinayet, kıskançlık ve kibir yüzünden işlenmiştir. şeytan'ın hz.adem'e secde etmemesinin sebebi de kibridir.

Anadolu Kültürünün En Önemli Tanrıçası Kibele (Kybele) Kimdir?


Babiller'in 1 Haftayı 7 Gün Olarak Belirlemelerinin Hikayesi