Tapınak Şovalyeleri'nin Taptığı Keçi Başlı Varlık: Baphomet

Baphomet nedir? Baphomet ne anlama gelir? Tapınak Şovalyeleri'nin simgesi olan Baphomet'i inceliyoruz.
Tapınak Şovalyeleri'nin Taptığı Keçi Başlı Varlık: Baphomet

yukarı bakan sağ el merhameti ve sevgiyi, aşağı bakan sol el yargı ve kısıtlamayı temsil eder. sağ el beyaz merhamet ayına, sol el siyah yargı ayına işaret eder.

iki el ile oluşturulan yukarıyı ve aşağıyı belirtme figürü hermetisizmi temsil eder. bu aynı zamanda yargı ve merhamet'in harmonisidir.

figürün bir eli eril, diğer eli dişildir. hangi elinin eril hangi elinin dişil olduğu belirsizdir. baphomet erkek ya da kadın değildir.

üç dikitli merkez boynuz zekâyı; bu boynuzdan yükselen alev, evrenin denge ışığını temsil eder.


figürün yüzü, maddeleşmiş günahkâr ruhun korkusunu temsil eder. günahkâr ruh maddeleşmeden, bir vücuda sahip olmadan acı çekemez ve korkamaz.

yılanların birbirine baktığı yumru başlı çubuk sonsuz yaşamı simgeler.

insanlığa göğüsler ile eril ve dişil kollar işaret eder.

figür, 19. yüzyılda eliphas levi tarafından çizilmiştir. dogme et rituel de la haute magie kitabında baphomet'i tanımlamıştır.

baphomet, anlayışın babası, bilgelerin bilgesi gibi yakıştırmalara tabi tutulmuştur. (cinsiyeti olmadığı için anlayışın babası tabiri doğru değildir.)


yukarısı ve dünya arasında bir yerdedir. ne yukarıya çıkar ne de aşağı, dünyaya iner.

15. yy'da baphomet'e inananlar şeytan'a tapmakla suçlanmıştır ve canlı olarak yakılmıştır. gerçekte canlı olarak yakmak şeytana inananların işidir; baphomet'in değil.

eliyle yukarıyı gösterir; fakat yukarı bakmaz. eliyle aşağıyı gösterir; fakat aşağı bakmaz. sadece ileri bakar. yukarı, aşağı ve ileri bakmasını üç parmağı ile işaret eder. baş parmaklar ileri, işaret parmakları yukarı, orta parmaklar ise aşağı bakmanındır. bu şekilde tarafsızlığını ilân eder ve ne yukarı çıkacağını ne de aşağı ineceğini belirtir.

yukarıda ve aşağıda olan her şeyi bilir. bu yüzden bilgelerin bilgesi olarak anılmaktadır.

Bugün Yaşadığımız Dünyaya Yön Veren Tarihi Olaylardan Biri: Tapınak Şövalyeleri