Tarih Boyunca Birçok Filozof ve İktisatçıyı Meşgul Eden Elmas-Su Paradoksu

Elmas-su paradoksu, diğer bir deyişle değer paradoksu, tarih boyunca çok kara karıştırmış ancak sonunda çözülmüş.
Tarih Boyunca Birçok Filozof ve İktisatçıyı Meşgul Eden Elmas-Su Paradoksu
iStock

elmas su paradoksunun diğer bir adı değer çelmecesidir.

suyun, elmastan daha faydalı olduğuna kuşku yoktur. o halde nasıl olur da elmas sudan daha değerli olabilir? bu paradoksu fark edenler, değerin fayda ile açıklanamayacağı sonucuna varmışlardır. daha sonra burada karşılaşılan açmazın, toplam fayda ile marjinal faydayı karıştırmaktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. sorunun açıklanması, marjinal fayda ilkesinin ortaya atılmasından sonra kolaylaşmıştır. bir malın veya hizmetin değeri ve fiyatı toplam faydası ile değil marjinal faydası ile tayin edilir denilmiştir. 

elmasın üretimi güç olduğundan ve yeryüzünde mevcut stoku sınırlı olduğundan marjinal faydası ve dolayısıyla fiyatı yüksektir. öte yandan su, çok gerekli ve faydalı olmasına karşılık yeryüzünde bol miktarda bulunduğundan marjinal faydası düşüktür ve fiyatı ucuzdur. ancak suyun toplam faydası elmasın toplam faydasından daha yüksektir.

İzafiyet Teorisi'nin Garipliklerinden Biri: Ahıra Çubuk Sığdırma Paradoksu