Tarihin En Ünlü Filozoflarının İnsan Türü Hakkında Yaptıkları Tanımları

Filozofların hemen hepsi, insan için apayrı bir tanımda bulunmuş.
Tarihin En Ünlü Filozoflarının İnsan Türü Hakkında Yaptıkları Tanımları


konfuçyüs: insan, öğrenen hayvandır.

thales: insan, araştıran hayvandır.

sofistler: insan, kazanan hayvandır.

sokrates: insan, sorgulayan hayvandır.


platon:
insan, toplumsal hayvandır.

aristo: insan, düşünen hayvandır.

ımmanuel kant: insan, eleştiren hayvandır.

descartes: insan, konuşan hayvandır.


georg wilhelm friedrich hegel : insan, sistematik hayvandır.

gazali: insan, tutarsız bir hayvandır.

septikler: insan, şüpheci hayvandır.

stoikler: insan, her şeye alışan hayvandır.

herakleıtos: insan, tartışan hayvandır.

john locke: insan, deneyen hayvandır.


john dewey:
insan, çıkarını düşünen hayvandır.

albert camus: insan, itiraz eden hayvandır.

karl popper: insan, yalanlayan bir hayvandır.

thomas kuhn :insan, teori kuran bir hayvandır.


karl marx:
insan, mücadeleci bir hayvandır.

erich fromm : insan, seven bir hayvandır.

henri bergson: insan, araç yapan bir hayvandır.

friedrich nietzsche: insan, düpedüz hayvandır.