Terfi Alan veya Yeni Bir İşe Yönetici Olarak Geçenlerin Yaptığı En Büyük Hatalar

İş hayatına yeni başlayan veya yeni bir maceraya atılmaya hazırlananların başucu kitaplarından olan İlk 90 Gün'ün yazarı Kanadalı profesör Michael D. Watkins'in iş hayatıyla ilgili bazı tavsiyeleri.
Terfi Alan veya Yeni Bir İşe Yönetici Olarak Geçenlerin Yaptığı En Büyük Hatalar

isviçre'deki international institute for management development enstitüsünde liderlik ve organizasyonel değişiklik departmanında görev yapmakta olan kanadalı profesör michael d. watkins'in 2003'te kaleme aldığı ve bir sonraki yıl businessweek bestseller listesinde yerini alan ilk 90 gün (the first 90 days: proven strategies for getting up to speed faster and smarter) adlı kitapta deneyimli profesyonellerle yapılan muhtelif anket, görüşme ve mülakatlar ışığında, mevcut işinde terfi alan ya da yeni bir şirkete yönetici olarak geçen çalışanların düştüğü başlıca tuzaklar aşağıdaki şekilde sıralanmakta:

1. bildiğini okuma: bir önceki işinde ya da rolünde yaptıklarının aynısını yaparak başarılı olacağını zannetme. oysa yeni bir rol, eski alışkanlıkların bir kısmının bırakılmasını ve yenilerinin devreye alınmasını gerektirebilir.

2. acil aksiyon alma mecburiyeti hissetme: hemen işe koyulmaya çalışma, olaylara gereğinden fazla ve çok erken müdahale etme hissiyatı içinde olma. yanlış kararlara ve karşı tarafta aşırı direnç belirmesine sebebiyet verebilir.

3. gerçekçi olmayan beklentilere girme/beklenti oluşturma: yetki alanlarının müzakere edilmemiş olması ve belirli/ulaşılabilir hedefler belirlememiş olma. iyi bir performans gösterilmiş olmasına rağmen üstlerin ve paydaşların beklentileri karşılanmamış olabilir.

4. çok fazla şey yapmaya çalışma: dört koldan saldırma ve bir kısmının işe yarayacağını düşünerek aynı anda birden çok girişimde bulunma. böyle bir durumda insanların kafaları karışabilir ve öncelikli yapılması gerekenlere yeteri kadar odaklanma sağlanamayabilir.

5. 'hazır cevaplara' sahip olma: halihazırda her şeyi bildiğini düşünerek, problemler ve onların çözümleri hakkında gereğinden hızlı sonuçlara ulaşma. 'doğru' insanların uzaklaşmasına ve konuya yabancılaşmasına, bu yüzden de iyi çözüm fırsatlarını elden kaçırmaya neden olabilir.

6. yanlış bir 'öğrenme metodu' benimseme: işin teknik taraflarıyla çok fazla meşgul olmak suretiyle yeni roldeki kültürel ve politik boyut ve tarafları gözden kaçırma. gereken kültürel anlayış, ilişki, içgörü kanallarının ve bilgi ağının geliştiril(e)memiş olması şirkette gerçekten neler olup bittiğinin anlaşılamaması sonucunu doğurabilir.

7. yatay ilişkilerin göz ardı edilmesi: dikey ilişkilere (üstlere ve astlara) çok fazla odaklanıp denk görevdekilere, diğer çalışanlara ve paydaşlara gereken önem ve yakınlığı göstermeme. başarıya giden yol için neler gerektiğini kavranamamasına ve bu ilk dönemde yardımcı olabilecek iş birlikteliği fırsatlarının kaçırılmasına yol açabilir.