Teslim Olma Anlamı Taşıyan Beyaz Bayrağın Tarihi Nereye Dayanıyor?

Teslim olma ya da ateşkes gibi durumlar için kullanılan beyaz bayrak nereden geliyor?
Teslim Olma Anlamı Taşıyan Beyaz Bayrağın Tarihi Nereye Dayanıyor?

beyaz bayrak; birçok savaş filminde gördüğümüz hatta boks maçlarında (beyaz) havlu atmak şeklinde karşımıza çıkan ve aklımızda teslimiyeti ya da ateşkesi simgeleyen bir kumaş parçası. gerçekte de böyle bir anlamı ve gücü var mı acaba? peki nereden geldi bu anlam bu basit nesneye?

tarihsel olarak bakacak olursak; ilk olarak bu bayrak çin'de (ms 25-250) karşımıza çıkıyor. çinliler, savaş sonrası matem ve yas tutmak için beyaz giyinirlermiş.

yine romalı tarihçi cornelius tacitus, yazılarında beyaz bayraktan bahseder. hatta ulaklar yanlarında beyaz sopa taşırlarmış, bu durum tarafsızlıklarını simgelermiş. yine savaşta yakalanan rehinelerin elbiselerine beyaz boyalar sürülürmüş ki bu durum rehinelerin güvence altında olduğunu belirtirmiş.

1625’te de jure’deki hugo grotius, uluslararası hukukun temel metinlerinden biri olan “savaş ve barış yasası” ndaki ac pacis’i “beyaz işaret” olarak tanımlar, yani tarafsızlığı ya da teslimiyeti/ateşkesi simgelediğini belirtir.

yıllar geçtikçe insanlar bu durumun böyle olduğunu kabul ederler ve 1899 ve 1907 tarihli lahey sözleşmelerinde tüm dünyaca bu kabul görür. bundan sonra bayrağın uygunsuz kullanımı yasaklanmıştır. usulsuz kullanımlar savaş kurallarına aykırılık teşkil eder ve bir savaş suçu olarak görülür.

Ülke Bayraklarıyla İlgili Çok İlginç Bilgiler