There Will Be Blood Filmini İlk İzleyişte Göze Çarpmayan İnce Aile Metaforları

2007 tarihli başyapıt There Will Be Blood (Kan Dökülecek) filmi genellikle kapitalizm ve din savaşı üzerinden okunuyor ancak aile kavramına dair izler de bulmak mümkün kendisinde.
There Will Be Blood Filmini İlk İzleyişte Göze Çarpmayan İnce Aile Metaforları
Uyarı: Spoiler içerir.

filmi ikinci izleyişim. ilk izleyişimde yakalayamadığım birkaç detay buldum. öncelikle, filmin başlangıcında daniel plainview tahtanın kırılmasıyla madene çakılıyor. ayakları kırılıyor. ancak sürüne sürüne de olsa parasını almaya gidiyor. buradan hareketle daniel'in inatçı, hırslı bir karakter olduğunu anlıyoruz. sonra zaman yavaş yavaş akıyor. daniel biraz palazlanmış, birkaç kişiyle birlikte çalışıyor. ardından yine tahtalar ipi taşıyamıyor ve bir işçi ölüyor. burada şöyle bir şey olabilir, ilk tahtanın kırılmasıyla daniel kendini var ediyor, ikinci tahtanın kırılmasıyla hw'yi var ediyor. zira kazadan hemen önce daniel hw'yi petrol ile vaftiz ediyor.


daha sonra da hw ve daniel'i trende görüyoruz

burada hw daniel'in bıyıklarını çekiyor. biraz aşırı bir yorum olabilir ancak firavun ve musa hikayesinde de benzer bir durum var. firavun devletindeki bütün erkek çocukları öldürürken musa'yı bırakıyor. musa henüz bebekken firavunun sakallarını çekiştiriyor. ileride de onun için büyük bir problem oluyor. burada da, hw ileride kendi şirketini kurmak istiyor. ikisi de doğal babaları olmayan hamilerini kızdırıyorlar, üzüyorlar.


daha sonra eli karakteri var

eli ve daniel karakterleri aslında bir elmanın iki yarısı gibiler. her ikisi de bir şekilde insanlardan faydalanarak kazanmak istiyorlar. ancak aralarında şöyle bir fark var. daniel insanlardan nefret ediyor ve yegane amacı kendine yeterli gücü kazanıp toplumdan izole olmak. bu yüzden kendinde başka rakip istemiyor. eli ise insanların gözünde önemli biri olmak istiyor. sondaj açılacağı zaman eli daniel'den kendisin tanıtmasını istiyor.

biraz da daniel'dan bahsedersek: daniel'in tek amacı yukarıda da belirttiğim gibi insanlardan izole bir yaşam. ancak aile ile birlikte bir yaşam. daniel hw ile kuş avlamaya gittiğinde sırt çantası çarmıhı andırıyor. yani daniel çilekeş bir insan, aradığı aile mutluluğunu hiçbir zaman bulamıyor.


burada ayrıca şöyle bir yorum da yapılabilir

daniel kuş avladıkları yerde arsa alacak ve bu bahaneyle de kuşları avlıyor. yani petrol sahipliği yaparken doğaya zarar veriyor, onu yok ediyor.

filmdeki önemli bir ayrıntı da, hw'nin sağır olduğu sahnenin ardından daniel'in koşarak petrol sahasına gitmesi. yani daniel'in bütün hayatı petrol ve aile ikilemiyle geçiyor diyebiliriz.

dediğim gibi daniel'in en büyük hasreti aile. daniel, henry ile tanıştıktan sonra hw'yi okula yolluyor çünkü direkt kanından biriyle tanıştı. ayrıca hw artık zayıf biri.

filmde en önemli imgelerden biri sanırım ateş. tahminimce ateş daniel'in kendisini yok etmesini ya da cehennemi sembolize ediyor. hw sağır olduktan sonra daniel koşarak sahaya gittiğinde devasa bir alev topu var ve aynı zamanda petrol rengi bir duman var. bu daniel'in hayatının sembolü adeta. petrol yükselirken alev yani yıkım da kaçınılmaz oluyor. alevi birkaç yerde daha görüyoruz.

bunlardan belki de en önemlisi daniel'in henry'yi vurduğu sahne


bu sahne ile daniel güven bağlarını tamamen koparıyor. ve hemen bu sahnenin arından kardeşinin günlüğünü okumaya başlıyor. bu sahne daniel'in film boyunca ağladığı tek sahne. buradan hareketle de görebiliriz daniel'in aile hasreti çok yüksek düzeyde.


son sahnelerde, daniel ve hw ipleri koparıyor

bu sahne bence muazzam bir sahne. zira, daniel aslında istemese de tüm nefretini kusuyor. burada daniel'in bütün hayat ikilemini müthiş bir flash-backle görüyoruz. flash-back'te daniel ve hw gülüyorlar. ancak daniel hw'yi ittikten sonra petrol sahasına gidiyor. yine o müthiş ikilem...

ilgili sahne


velhasıl, there will be blood tabii ki en bariz şekliyle kapitalizmin ruhu, din ve gelenekler üzerinden okunur ve bittabi bu konuları başarılı bir şekilde işlemiştir. ancak kaçırılmaması gereken husus, daniel'in yaşadığı aile ikilemidir. belki de daniel'in aksak ayağı ailedir, ruhtur.