Tom Waits'in, Çocukları "Neden Düzenli Bir İşin Yok?" Diye Sorunca Anlattığı Orman Hikayesi

Kendine has olmanın sınırlarını zorlayan müzisyen Tom Waits'in bu hikayesi, kendisinin karakterini de güzel bir şekilde özetliyor.
Tom Waits'in, Çocukları "Neden Düzenli Bir İşin Yok?" Diye Sorunca Anlattığı Orman Hikayesi


çocuklarına anlattığı süper bir hikayesi olan adamdır tom waits

"my kids are starting to notice i'm a little different from the other dads. 'why don't you have a straight job like everyone else?' they asked me the other day.

i told them this story:

in the forest, there was a crooked tree and a straight tree. every day, the straight tree would say to the crooked tree, 'look at me...i'm tall, and i'm straight, and i'm handsome. look at you... you're all crooked and bent over. no one wants to look at you.' and they grew up in that forest together. and then one day the loggers came, and they saw the crooked tree and the straight tree, and they said, 'just cut the straight trees and leave the rest.' so the loggers turned all the straight trees into lumber and toothpicks and paper. and the crooked tree is still there, growing stronger and stranger every day."

"çocuklarım diğer babalardan biraz daha farklı olduğumu fark etmeye başladılar. 'neden senin de diğer herkes gibi düzenli bir işin yok?' diye sordular bana geçen gün.

onlara şu hikayeyi anlattım:

bir ormanda, yamuk bir ağaç ve düzgün bir ağaç varmış. her gün, düzgün ağaç yamuk ağaca şöyle dermiş, 'bana baksana… uzunum, düzgünüm ve yakışıklıyım. bir de sana bak… tamamen yamuksun ve dalların eğilip bükülmüş. kimse sana bakmak istemiyor.' bu ormanda beraber büyümüşler. ve bir gün ormancılar gelmiş ve yamuk ağaç ile düzgün ağacı görmüşler. demişler ki, 'sadece düzgün ağaçları kesin ve gerisini ellemeyin.' ormancılar da bütün düzgün ağaçları kereste, kürdan ve kağıda dönüştürmüş. ve yamuk ağaç hala oradaymış, her bir gün daha da güçleniyor ve acayipleşiyormuş."


demiş adam...

Bonus: Make It Rain - Tom Waits