Toplumun Yaratıcı Sınıfı ile Cinsel Özgürlüğün Bağlantısını Zarif Bir Şekilde Kuran Teori: Gay Endeksi

Toplumsal mekanikler için oldukça güzel ve düşündükçe daha da mantıklı hale gelen bir mantıkla karşı karşıyayız.
Toplumun Yaratıcı Sınıfı ile Cinsel Özgürlüğün Bağlantısını Zarif Bir Şekilde Kuran Teori: Gay Endeksi
iStock


gay index, richard florida adlı ekonomist amcanın ortaya koyduğu, bir ekonomiye en çok katma değer sağlayan yaratıcı endüstrilerin (mesela silikon vadisi) gelişmesi için gereken yaratıcı insan kaynağının özelliklerini incelediği yaratıcı sınıf (creative class) adlı çalışmasında bahsi geçen endeks değeri.

bu mevzubahis insan kaynağının nasıl yaratılabileceği veya nasıl başka yerlerden çekilebileceğini (brain drain/beyin göçü) incelerken, bu yaratıcı sınıfın yaratıcılığını koruması için en yüksek düzeyde özgürlüğe ihtiyacı olduğu, böyle bir ortamın liberalliğinin ölçümünde de, o bölgede toplumun en kırılgan, haklarını savunma konusunda en dezavantajlı azınlık grubu olan lgbt kişilerin haklarının ne kadar korunduğunun, ne kadar toleranslı olduğunun en iyi gösterge olduğunu savunur.


buna göre lgbt kişilerin ne kadar açık şekilde toplumun bir parçası olup, toplumca benimsenmelerinin oranı, o toplumun bütün azınlık hakları ve hak ihlalleri konusunda ne kadar duyarlı olduğunu, dolayısıyla toplumdaki farklılıklara karşı hoşgörünün ne düzeyde yüksek olduğunu, ayrımcılığın ne kadar düşük ve buna bağlı olarak farklı görüşlerin özgürce var olabildiğini gösterir der.

yani kısaca lgbt kişilerin toplumdaki yaratıcılığı teşvik ettiğini değil fakat lgbt kişilere toplumda gösterilen benimsemenin o toplumun en üst özgürlük düzeyini gösterdiğini ve yaratıcı sınıfın da bu özgürlüğün olduğu bölgelerde yaşamayı tercih ettiğini anlatır. bu nedenle de herhalde günümüz dünyasının en başat, en yaratıcı, en çok katma değer üreten ekonomisinin çıkış bölgesi olan silikon vadisi'nin, amerikan lgbt toplumunun en yoğun şekilde kümelendiği san fransisco'da olması şaşırtıcı değildir.