Tüm Çekik Gözlüleri Çinli Zannetmeyi Açıklayan olay: Outgroup Homogeneity

Belli bir gruba ait insanları o grubun tüm özelliklerine sahipmiş gibi genelleştirme olayı. En bilinen örneklerinden biri de çekik gözlüleri çinli zannetmek.
Tüm Çekik Gözlüleri Çinli Zannetmeyi Açıklayan olay: Outgroup Homogeneity
iStock.com

'öteki' olarak tanımlanmış bir grubun bütün üyelerinin birbirine benzediğini düşünmek diyebiliriz kısaca. bütün çinliler birbirine benzer, yada bütün zenciler kriminaldir, kötüdür gibi kalıp yargılara ön ayak olan bir düşünce biçimidir.

iStock.com


bilinçli bir seçim olabileceği gibi, 'öteki' olarak adledilen grup hakkındaki bilgi eksikliğinden de kaynaklanır. mesela butun trnasseksuellerin fuhuş sektorunde çalıştıklarını düşünen birine çavuşoğlu lisesinin basketbol antrenorunun bir transseksuel olduğunu soylerseniz, onu outgroup homogeneity kavramı dışında düşünmeye zorlamış olursunuz


iStock.com


muhtemelen alacağınız cevap istisnalar ve kaidelerle ilgili bir şey olacaktır ve bu da savunma mekanizmalarıyla ilgili bir şeydirki, uzun uzun anlatmak gerekir konu dağılır.

(bkz: her seyi genelleme nevrozu)

insan beyninin calışma şekilinin getirdiği bir sonuçtur. insan yeni bir bilgiyle karşılaştığında, bu bilgiyi hafızasına iki şekilde alır. 'accomodation': kişi yeni gelen bilginin ışığında kendinde var olan bilgileri yeniden düzenler ve bu bilgiye göre konuyla ilgili görüşünü değiştirir

iStock.com


'assimilation' kişi yeni bilgiyi kendinde var olan bilgilerle harmanlar ve var olan bilgiler ışığında bu yeni bilgiyi eritir, kendine uydurur. genellemeler assimilation yönteminin ürünleridir, önyargılar, stereotype'lar, kalıpyargılar, çoğu zaman yanıltıcı olmakla beraber aynı zamanda işlevseldirler ve genellemeler üzerinden varlıklarını sürdürürler.

 günlük hayatımızın çok içinde olmayan, hakkında çok detaylı bilgilere sahip olmadığımız, ben-öteki ayrımını yaptığımız, yada korktuğumuz, bizi rahatsız eden konular hakkında genellemeler üzerinden fikir üretiriz. bu düşünce tarzı bir taraftan yanında ayrımcılık, izolasyon, ve bazen şiddet gibi olumsuz olguları getirsede öte yandan, kişinin akıl sağlığını koruması açısından-kimi durumlarda- faydalı bile olabilirler.