Türk Halk Ozanları Belgeselleri ve Okuma Yapılabilecek Alternatif Kaynaklar

13. yüzyıl'dan 19. yüzyıl'a kadar türk halk ozanları belgeselleri ve ileri okuma yapmak isteyenler için alternatif kaynak önerilerini Sözlük yazarı "elmedico" paylaşıyor.

türk halk ozanları

islamiyetin kabulünden sonra sarayın edebiyatı olarak adlandırılan divan edebiyatı, saray ve çevresine hizmet verirken, eski gelenekleri devam ettirmek isteyen halk ozanları, ulusal söz ve biçime dikkat ederek eserler vermişlerdir. bu ürünler halk edebiyatını oluşturmuştur. halk edebiyatı, islamiyet öncesinden günümüze kadar etkin bir şekilde eser üretmeye devam etmiştir, edecektir.

halk edebiyatı 3 bölümden oluşur, aşık edebiyatı, tekke edebiyatı ve anonim halk edebiyatı.

13. yüzyıl ozanları

* yunus emre - bana seni gerek seni


* aşık paşa - güzel senden ayrılalı


14. yüzyıl ozanları

* hacı bayram-ı veli - sen seni bil sen seni


* abdal musa


15. yüzyıl ozanları

* kaygusuz abdal - kaygusuz abdal der cennet yarattın


* hasan dede

* eşrefoğlu


* abdurrahim-i tırsi


16. yüzyıl ozanları

* pir sultan abdal


* köroğlu


* kazak abdal


* kul himmet


* ummi sinan

* kaygusuz vizeli alaeddin

* muhyiddin abdal


* üftade


* hayali

* seyyid nizamoğlu

* hatayî


* kul hüseyin

* kul mehmet

* âşık garip

* muhyî - zahid bizi tan eyleme

* öksüz dede

* usûlî

17.yüzyıl ozanları

* karacaoğlan


*
kayıkçı kul mustafa

* ercişli emrah


* âşık ömer

* kul nesmi

* kuloğlu

* teslim abdal


* gaybi sunullah


* bursalı halil

* kâtibî

* dedemoğlu


* âşık kerem

* kâtip ali

* tamaşvarlı âşık hasan

18. yüzyıl ozanları

* dertli


* gevheri


* âşık ibrahim

* kul himmet üstadım

* derviş mehmet


* âşık halil

* mecnuni

* pir mehmet

* kemter baba

19.yüzyıl ozanları

* erzurumlu emrah


* dadaloğlu


* bayburtlu zihnî


* seyrânî


* ruhsatî

* âşık kusûrî

* âşık veli


* âşık sefil ali

* âşık şem'î

* türâbî dede

* silleli sürûrî

* sivaslı sıtkı

* artvinli şâmil

* gedaî

* tokatlı nuri

* serdârî

* zileli fedai

* deli boran

* yusufelili keşfî

* zileli ceyhunî

* âşık meslekî

* bayburtlu celali

* âşık şenlik


* sümmanî


* minhaci

* âşık noksanî (zakiri)

* sıtkı baba


* âşık gufrani

* âşık vahdetî

20.yüzyıl ozanları

* âşık veysel


* davut sularî


* şeref taşlıova


* murat çobanoğlu 


* âşık mahzunî şerif


* âşık daimî - ne ağlarsın benim zülfü siyahım


* muhlis akarsu - yine gönlüm hoş değil


* neşet ertaş - manevi babam- bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm


* posoflu zülâlî


* konyalı âşık mehmet

* kağızmanlı hıfzı

* musa eroğlu


* ali ekber çiçek


a'dan z'ye aşıklar

aşıklık belgeseli - gayet ufuk açıcı


aşıklık geleneği

edit: anarchy will adlı yazardan hisarlı ahmet