Türkiye'deki Tarikat ve Cemaatler Listesi

Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin isimleri ve çok daha fazlası.
Türkiye'deki Tarikat ve Cemaatler Listesi

türkiye'de tarikatlar

- nakşibendi tarikatı
- nurcular
- kadiri tarikatı
- halveti tarikatı
- rufai tarikatı
- melami tarikatı.(bayrami)
- sühverdiyye tarikatı
- çeşti tarikatı
- şazeliye tarikatı
- mevlevi tarikatı

bu tarikatlar içinde nurcular da aslında nakşibendi'dir lakin sayıları çok fazla olduğu için ve diğer nakşibendilerden farklı olduğu için ayrı bir tarikat gibi inceleyeceğiz.

türkiye'deki faal tarikatlar ve kolları

1-a) nakşibendi tarikatı

türkiye'de en fazla kolu, en fazla cemaati, en fazla müridi bulunan, siyaset ile iç içe olan, türkiye'nin en etkili tarikatıdır. nurcular da nakşibendiliğin bir koludur.

• menzilciler (gavsçılar) (semerkand)
• iskenderpaşa cemaati (günümüzde tayyip erdoğan ve pek çok akp'linin bağlı olduğu cemaat. ayrıca yeni sağlık bakanı bu cemaattendir)
• ismailağa cemaati (ihvancılar-cübbeli ahmet hoca)
• süleymancılar
• hazneviler (şeyh izzettinciler)
• yahyalı cemaati (kayserililer)
• erenköy cemaati (pek çok akp'li bu cemaattendir)
• tufancılar
• kıbrısiler (şeyh nazım kıbrısi)
• zilan cemaati
• reyhaniler
• hacegan cemaati
• arvasiler
• akfırat cemaati
• halidiye
• şeyh muhammed nayır erzincani.
• bilvanis gurubu.


1-b) nurcular

• gülen cemaati (fetöcüler)
• ilim yayma cemiyeti.
• kırkıncı hocacılar
• ışıkçılar (ihlas gurubu)
• yeni asyacılar
• yeni nesilciler
• aczimendiler (müslüm gündüz)
• meşveretçiler
• medzehra gurubu
• zehra vakfı
• kurtoğlu gurubu (okuyucular)
• sungurcular
• yazıcılar
• medrese alimleri vakfı
• alvarlı efe cemaati
• hayrat cemaati
• norşin dergahı (şeyh nurettin mutlu)

.

2) kadiri tarikatı

abdülkadir geylani'nin öğretilerini kabullenen, türkiye'de çok etkin, siyaset ile iç içe geçmiş çok sayıda müridi bulunan tarikat.

• galibiler
• icmalciler (haydar baş)
• tillocular
• muhammediye
• halisiye
• üveysler
• şeyh osman cemaati
• zenbililer
• hüseyniler
• farukiler
• bilal-i nadir (nadiriler)
• kesnizani
• şettariye


3) halveti tarikatı

kadiri ve nakşibendilik ile sıkça karıştırılsa da bağımsız bir tarikattır. türkiye'de çok sayıda cemaatleri ve müritleri bulunur.

• cerrahiler (sosyetik-şarkıcı-popçu-topçu tarikat)
• uşşakiler
• şabaniye
• mısriyye
• ticaniler
• ruşeniye
• ipek yolu gurubu
• sünbüliye
• nasuhiyye
• ibrahimiye


4) rufai tarikatı

ahmet ali rüfai'nin 1148 yılında kurduğu sünni-islam tarikatıdır. vücutlarına şiş batırmaları ile bilinirler.

• kubbealtı cemaati
• çorum dergahı
• mehmet efendi cemaati
• maafiriler
• antakiler
• marufiler
• ayderussiyye
• sayyadiye
• zeyniyye
• sebsebiyye
• kantaniye


5) melami tarikatı (bayramiler)

hacı bektaş veli ve hacı bayram veli'nin felsefesini benimseyen tarikat. aslında anadolu'nun türkleşmesi ve osmanlı'nın kuruluş döneminde çok etkili olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı duruşundan ötürü yerini nakşibendilik, halvetilik gibi daha sistem odaklı tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir. türkiye'de hala melamiler mevcuttur.

• maşukiler
• aksarayiler
• edirneviler
• yakubi
• kabayiler
• kemaliler


6) sühreverdiyye tarikatı

bağdar kökenli tarikat. halvetiler ile yakın ilişki içerisindedir. türkiye'de sayıları önemsizdir.

• zeyniyye


7) çiştiyye tarikatı

seyyid giyaseddin el çişti tarafından hindistan'da kurulan tarikat. günümüzde türkiye'de sayıları çok azdır, önemsizdir. bazı kolları:

• sabiriye
• nizamiyye


8) şazeliyye tarikatı

sultan 2. abdülhamid'in bağlı olduğu tarikat. osmanlı döneminde avrupa ve balkanlarda çok etkiliydi, günümüzde önemsizdir.

• simaviler
• çizmeciler
• aleviyye (aleviler ile alakası yoktur)
• derkaviyye


9) mevlevi tarikatı

kökeni anadolu olan, mevlana celaleddin rumi'ye bağlı tasavvuf tarikatı. tarikatın en büyük kolu mevlana'nın oğlu sultan veled'den gelenlerin oluşturduğu koldur. bugün çelebi olarak tayin edilen yani seçilen kişi konya ilinde yer alan mevlana türbesindeki dergahta yaşam sürer. türkiye'de farklı yerlerde mevlevihaneler vardır, diğer tarikatlar gibi kollara ayrılmamıştır.


bütün bunların dışında; 

adnan hocacılar,
mustazaflar,
furkancılar (furkan vakfı) gibi cemaatler de vardır.

Yurtlarında Kalmış İnsanların Kaleminden: Süleymancılar Cemaatinin Klasik Özellikleri

1 Yılını Menzil Cemaati'nde Geçirmiş Birinin Gözünden Adıyaman'da Olup Bitenler