Türkiye'nin İlk Özel Uçak Bombası Fabrikasının Kurucusu: Şakir Zümre

Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektörü fabrikasının kurucusu Şakir Zümre'nin hayatı.
Türkiye'nin İlk Özel Uçak Bombası Fabrikasının Kurucusu: Şakir Zümre

şakir zümre; savunma sanayi alanında üretim yapan, türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör fabrikasının temellerini 1925 yılında istanbul, haliç'te atan kişidir. fabrikanın tamamı yerli sermaye ile kurulmuştur.

şakir zümre, 1885 varna doğumludur. bulgaristan'daki türkler içinde avrupa'da eğitim görebilme olanağı bulan ilk türk gençlerinden biridir. varna'da ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra lise ve yüksek eğitimini cenevre'de tamamladı. 1908'e cenevre'de hukuk fakültesinden mezun oldu. birinci dünya savaşı'nda, varna türk milletvekili olarak bulgar parlamentosu'nda bulundu. ve o yıllarda sofya'da görevli bulunan, türk askeri ataşe, yarbay mustafa kemal bey (atatürk) ile yakın arkadaşlık kurdu.

şakir zümre ile atatürk arasında sofya'da başlayan yakın arkadaşlık ve dostluk, türkiye'nin ulusal bağımsızlık savaşı yıllarında da artarak devam etti. mareşal fevzi çakmak'ın yakın akrabası olan şakir zümre, anadolu'da bağımsızlık savaşı veren ulusal güçlere, yurt dışından silah ve cephane göndererek, "imalat-ı harbiye" konusunda uzman, usta ve teknisyen bularak hizmet etti. bu hizmetlerinin karşılığında tbmm tarafından istiklâl madalyası ile ödüllendirildi.


büyük zaferin kazanılmasından ve cumhuriyetin ilanından sonra bulgaristan'dan ayrılarak türkiye'ye geldi. atatürk'ün uygun görmesiyle türkiye'nin savunma sanayinde ilk özel sektör fabrikasını kurdu.

şakir zümre, uzun yıllar türk ordusunun gereksinimi olan silah ve cephanelerin üretimini yaptı. şakir zümre, bulgaristan'dan getirilen yabancı usta ve teknisyenler ile ilk yapıma başlamış ve kısa bir süre sonra fabrikada yerli işçi ve usta yetiştirmeyi başarabilmişti. ve 30'lu yıllarda artık fabrikanın tüm personeli türklerden oluşmaktaydı. fabrikanın çalışmaları ise artık çok daha geniş bir alana yayılmıştı.

türk ordusunun hava kuvvetleri'nin ilk cephane gereksinimleri şakir zümre fabrikası tarafından üretilmiştir. bu bombalara ait kullanma biçimleri şakir zümre fabrikası'nın teknik ekibi tarafından projelendirilerek "tarifnameleri" hazırlanmış ve 1939 yılında kitap olarak şakir zümre tarafından yayımlanmıştır. türk ordusuna ait imalat-ı harbiye fabrikaları, şakir zümre fabrikası ile müşterek silah üretimi ve revizyonlar yapmıştır.

türk hava kuvvetleri'ne ait ilk bombardıman uçaklarının kullandığı ilk bombalar türk malıdır ve büyük bir bölümü şakir zümre fabrikası'nda üretilmiştir. 100 kg, 300 kg, 500 kg, ve 1000 kg.'lık uçak bombaları ve çeşitli yangın bombaları bu fabrikada seri olarak üretilmiştir.


türk deniz kuvvetleri'nin gereksinimi olan çeşitli boylardaki su bombaları ve cephaneler de fabrikanın seri üretimleri arasındadır. ilk türk denizaltı su bombaları da bu fabrikada üretilmiştir.

türk kara kuvvetleri'nin gereksinimi olan silah ve cephaneler, eğitim bombaları, işaret ve aydınlatma fişekleri ve bu fişekleri ateşlemeye yarayan silahlar şakir zümre fabrikası'nın en çok ürettiği ürünlerden olup el bombasından top kamasına ve çeşitli çaplarda kara mayınlarına değin, türk ordusunun gereksinimi olan çeşitli cephaneler, bu fabrikada türk teknisyen ve ustalar tarafından yapılmıştır.

şakir zümre fabrikası çeşitli ülkelerden siparişler almış ve yurt dışına da üretimler yapmıştır. ihracat yaptığı ülkelerden kimileri yunanistan, bulgaristan, polonya ve mısır'dır. yunan ordusunun "bomba" gereksinimini karşılamak üzere 1937 yılının şubat ayında yunanistan'la yapılan 1,5 milyon liralık "iş sözleşmesi", türkiye'de büyük bir ekonomik zafer olarak değerlendirilmiş ve gazetelerimizin birinci sayfalarında önemli haberler arasında yer almıştır:

harp sanayimizin büyük bir zaferi... yunanistan bizden 1,5 milyon liralık bomba satın alıyor" başlığıyla bildirilen haberde, dönemin yunanistan başbakanı general metaksas'ın şu sözlerine de ver verilmektedir:

"bombaların iyiliğine olduğu kadar, ne bizim tarafımızdan türkiye'ye ne de türkiye tarafından bize karşı kullanılmayacağı na da itimadımız vardır."

şakir zümre fabrikası'nda üretilen uçak bombaları alman saldırısı karşısında, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla polonya tarafından da satın alınmıştır.

türk savunma sanayi tarihi'nde önemli ve şerefli bir yere sahip olan bu fabrika, ülkemize çok büyük ve unutulmaz hizmetlerde bulundu.


özellikle ikinci dünya savaşı'nın yokluklarla dolu yıllarında, ordumuzun silah ve cephane gereksinimini karşılayabilmek için yoğun bir biçimde çalıştı. ikinci dünya savaşı yıllarında fabrikada çalışan işçi sayısının 2 bine çıktığı zamanlar olmuştu. bu yıllarda fabrikanın en büyük sorunlarından biri, uluslararası ulaşım yollarının kapalı ve abluka altında olması dolayısıyla fabrikanın hammadde, teknik alet ve makine gereksinimlerinin karşılanamaması ydı.

ikinci dünya savaşı'nın bitmesi ve türkiye'ye yapılan amerikan silah yardımlarından sonra şakir zümre fabrikası savunma sanayi üretimlerine son vermek zorunda kalmıştı. bu tarihten sonra tarım aletleri, pik malzemeden yapılmış sıhhi tesisat malzemeleri, elektrik kofraları gibi ürünlerle üretimine devam etmiştir. iş bankası kumbaraları, şakir zümre'nin uzun yıllar ürettiği ürünlerden biriydi. türk özel sektöründe üretilen, mazotla çalışan, 5 beygir gücünde ilk motor da şakir zümre fabrikası'nda üretilmiştir.


"şakir zümre" adını bir marka biçimine getiren ve türk halkının belleğinde iz bıraktıran, üretmiş olduğu ünlü şakir zümre sobalarıdır. bu sobalar, türk halkının sosyal sınıflarının zevk ve gereksinimine göre üretilmişti. zonguldak, zümre, ağaçlı, alman, çiftlik ve köylü modeli bir şakir zümre soba klasiğidir. halk arasında "kuzine" denilen fırın olarak da kullanılabilen soba en çok ilgi gören modellerden biriydi.

fabrika, 1946 haziran'ında anonim şirkete dönüştürülmüş, kurucusu şakir zümre'nin 16 haziran 1966'da yaşamını yitirmesinden sonra 1970 yılında kapatılmıştır.

Bu içerik de ilginizi çekebilir