Türkiye'nin Vergi ve Çalışma Süresi Gibi Alanlardaki, Üzülerek Okuyacağınız İstatistikleri

Türkiye'nin çeşitli başlıklar altında istatistiklerle desteklenen verilerini gözyaşları içinde okumanız mümkün.

öncelikli not: bu yazıda twitter hesabımdaki gönderilerimi tarayarak türkiye'ye dair çeşitli endeksler paylaştım. bunlar zaten herkesin ulaşabileceği verilerdir.

1) açık hükûmet

türkiye, hükûmeti şeffaflıkta ve hesap verebilirlikte geride kalan bir ülkedir. durumun vahametini kavrayabilmek adına iki endeks incelenebilir.

bunlardan birincisi wjp'nin open government index'idir. wjp websitesinde endeks hesaplanırken dört boyutun dikkate alındığını belirtir:

- kamuya açık yasalar ve hükûmet verileri
- bilgi edinme hakkı
- sivil katılım
- şikayet mekanizmaları

türkiye bu endekste 102 ülke arasından 82. olmayı başarmıştır, wjp open government index:


ikincisi ise oecd'nin endeksidir. oecd hükûmet verileri için şunları dikkate alır:

- bulunabilirlik
- ulaşılabilirlik
- yeniden kullanılabilirlik

türkiye bu endekste de sondan derece yapmayı başarmıştır, oecd ourdata index on open government data:


2) iş gücü verimliliği

türkiye'de çalışma saatleri çok fazla iken üretkenlik çok düşüktür. statista verilerine göre:


3) sermayenin göçü

tabloda high-net-worth individual (hnwi) olarak belirtilen nosyon yüksek net değere sahip kişi anlamına gelmektedir. oecd raporunda belirtilen güvensizlikle bağlantılı olarak türkiye yüksek net değere sahip kişilerin en hızlı terk ettiği ülkelerden biri hâline gelmiştir. statista verilerine göre:


4) sinirlilik

gallup'ın 2019 global emotions report'unda türkiye en sinirli ülkedir. global emotions report:

5) dolaylı vergiler

orta sınıfı eriten vergilerdir. ab ülkeleri ve türkiye'nin dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payına göre kıyaslaması, gelir idaresi başkanlığı verilerine göre:

6) kişi başına düşen motorlu taşıtlar

akaryakıt ve vergi fiyatları ile bağlantılı olarak türkiye'nin afrika ülkeleri ile yarıştığı diğer bir konu da kişi başına düşen motorlu taşıtlardır.

almanya'nın nüfusu 83, türkiye'nin 82 milyon iken trafiğe kayıtlı otomobil sayısı almanya'da 47, türkiye'de 21 milyon civarındadır.

our world in data:


7) akademik özgürlükler

bir ülkede sakıncalı olduğu düşünülen mevzular müzakere edilemediği sürece verimli akademik üretim olmaz. yıllarca aynı perspektifler tekrar edilir durur ve akademisyenler memur zihniyetine, otosansüre hapsolur.

akademik özgürlük endeksi'nin raporunda türkiye, e sınıfındadır:

global levels of academic freedom:

8) basın özgürlüğü

türkiye ilk 150'ye dahi girememektedir.

reporters sans frontières:


statista:


9) pandemi sürecinde ülkelere göre halka verilen mali destek:

imf verileri:

10) konut fiyatlarındaki artış

statista verileri:


11) ekonomik özgürlükler endeksi

heritage vakfı haritası:

12) avrupa'nın en çok atık ihraç ettiği ülkeler

statista:


13) ülkelere göre temel yeteneklere sahip olmayanların nüfus içindeki oranları

oecd verilerine göre:


14) hukukun üstünlüğünü ele alan rule of law endeksi

türkiye 128 ülke arasından 107. sıradadır.

world justice project verileri:


15) demokrasi endeksi

türkiye bu konuda elbette batı ile aynı ligde değildir. the economist intelligence unit: