Üçüncü Murat'ın, Osmanlı'dan Yardım İsteyen Kraliçe Elizabeth'e Attığı Mektubun Öyküsü

Zamanında Kraliçe Elizabeth'in, kendisiyle evlenmek isteyen İspanya Kralı'na karşı Osmanlı'dan yardım istediğini biliyor muydunuz? Kesinlikle iyi bir hikaye.
Üçüncü Murat'ın, Osmanlı'dan Yardım İsteyen Kraliçe Elizabeth'e Attığı Mektubun Öyküsü

osmanlı imparatorluğu'nun 12. padişahı üçüncü murat'ın, ingiltere kraliçesi 1. elizabeth'i müslüman olmaya davet edişi ve kraliçeyi istemediği bir evlilikten kurtararak tarihe adının "bakire kraliçe" olarak yazılmasına vesile oluşu hakkında...

devir 16. yüzyıl'ın sonlarıdır

dönemin en güçlü devleti osmanlı imparatorluğu'dur ve ingilizlerin başı ispanyollar ile beladadır. yine bu dönemde osmanlı imparatorluğu da ispanya ile sürdürdüğü rekabetin zirve noktalarındadır.

O yıllarda Avrupa.

osmanlı dış siyasetinde her zaman kullanılmış olan bir kavga vardır avrupalı devletler arasında: mezhep kavgası! işte bu dönemde de katolik olan ispanyollara karşı protestan ingilizler desteklenmektedir. tabi bu destekler karşılıklıdır.

ispanya tahtında o dönemde ikinci felipe bulunmaktadır. kral felipe, 1. elizabeth'in üvey kardeşi mary ile dört yıl evli kalmış ancak mary'nin vefat etmesiyle bu evlilik son bulmuştur. lâkin bu durum kral felipe'in işine gelmemektedir çünkü ingilizler üzerindeki etkileri sonlanacaktır. işte bu sebeple kral, ingiltere'nin yeni kraliçesi 1. elizabeth ile yani üvey baldızı ile evlenmek ister. ancak elizabeth bunu asla istememektedir ve çareyi osmanlı imparatorluğu'ndan yardım istemekte bulur.

II. Felipe

1. elizabeth, üçüncü murad'a bir mektup yazarak kendisinin katolik değil protestan olduğunu, putperestliği yasaklayıp cezalandıran hakiki tanrı'ya taptığını, katoliklerin putperestlere; protestanların müslümanlara benzediklerini söyler ve padişahtan yardım diler.

ingilizler o kadar zor bir hâldedir ki bu dönemde londra'dan istanbul'a sürekli elçiler gelir gider. padişaha ve saray ahâlîsine türlü türlü hediyeler gelir! öyle ki ulemâdan kimileri; "ingilizler protestan oldukları için müslüman nazarında görülmelidir!" bile derler.

tabi sokollu mehmed paşa da siyaseti çok iyi bilen bir sadrazamdır ve ispanyol - venedik tehdidine karşı ingilizleri ve fransızları osmanlı'nın yanında tutmak istemektedir.

nihayetinde bir süre yoğun şekilde devam eden diplomasi trafiği sonucunda padişah üçüncü murad, ingilizler ile bir dostluk antlaşması yapar ve ingiliz tüccarlarına da osmanlı topraklarında serbest ticaret hakkı tanır.


1. elizabeth ile üçüncü murad arasındaki mektuplaşmalar devam ederken padişah, kraliçeye, kelime-i şehadet getirip müslüman olması konusunda da tavsiye de bulunur lâkin kraliçe bu teklifi nazikçe reddeder.

bu olaylar üzerine ispanyollar, meşhur yenilmez ispanyol armadası'nı ingiltere'ye çıkarma yapmak üzere yola çıkarırlar. bu savaş esasen ilan edilmemiş bir savaş olsa da ispanyolların amacı ingiltere'yi işgal etmektir. ancak unuttukları bir durum vardır ki üçüncü murad herhangi bir tehditte kraliçeye yardım edeceklerine dair söz vermiştir. bu sebeple osmanlı donanması, ispanyol gemilerine akdeniz üzerinde taciz atışları yapmış ve rahat bir şekilde geçmelerine engel olmuştur. ayrıca daha ingilizler ile karşılaşmayan filonun yaralanmasına sebebiyet vermiştir.


nitekim ingiltere ve ispanya arasındaki muharebeler sonucunda tek bir ingiliz gemisi dahi batmamıştır! ve ispanya kralının, 1. elizabeth ile evlenme hayalleri de böylece son bulmuştur.

tudor hanedanı'ndan olan kraliçe elizabeth de hiç evlilik yapmadan öldüğü için tarihe "bakire kraliçe" olarak geçmiştir.

Neden Hiçbir Osmanlı Padişahı Hacca Gitmedi?