Uluslararası Siyasette İsmini Çok Duyduğumuz Neocon Terimi Ne Anlama Geliyor?

Neocon (neo-con) ne demek? Bu terim hangi kişiler için kullanılıyor? Buyrun aydınlanalım birlikte.
Uluslararası Siyasette İsmini Çok Duyduğumuz Neocon Terimi Ne Anlama Geliyor?

Nedir, ne değildir?

neo-conservatives, yani kısaca neo-con'lar, ekonomik olarak liberal politikaları izleyen fakat kültürel bakımdan muhafazakar bir tutum takınan ideolojiye inanan kesimdir.

esasında liberal ekonomi ve muhafazakarlık birbirleri ile zıt, uyuşmayan kavramlardır

zira özgürlükçü, liberal bir ekonomi, ürün çeşitliliği, kalite gibi olanakları sunduktan sonra "bunları sen gör bil ama kendi kültürüne kabul etme, sen bunları reddet ve kendi kültürüne sıkı sıkıya sarıl" demek bana çok mantıklı gelmiyor. bu çelişkinin sonucu olarak kimliklerini tam oturtamamış bir kesimin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. fakat liberal ekonomiden vazgeçmek de günümüz dünyasını düşündüğümüz zaman çok akıl karı değil, böyle bir haraketin sonucu hızla globalleşen dünyanın arkasında kalmak olabilir.


ahlaki dejenerasyona fazlasıyla karşıdırlar

din ve ahlakın toplum üzerindeki etkisinin azalmasından rahatsızlık duyarlar ve bu noktalarda muhafazakar kimlikleri öne çıkar. aile, din, sosyal otorite ve esasen insanın terbiyesi anlamına gelen eğitim en önem verdikleri kavramlardır. bu kavramların savunulmasında, muhafazakar kimliklerinden taviz vermezler.

neo-conservatism ideolojisini anlamak, günümüz türkiye'sini açıklamak ve analiz etmek için mutlak suretle gereklidir

zira hükümetin ekonomik anlamda son derece liberal bir tavır tutunması ve kültürel bakımdan muhafazakar kimliğini her fırsatta vurguladığını göz önünde bulunursak onları neo-con olarak adlandırmak, çok da yanlış olmaz.

neocon'lar, abd'nin yönetimdeki cumhuriyetçi kadrolarının bir koludur

diğeri de neo-liberallerdir ki birbirleriyle belli alanlarda çatışma halindedirler. bu çatışmaların belki en önemlisi, neo-konservatiflerin devletin piyasadan büyük ölçüde elini eteğini çekmesi gerektiğini savunması, neo-liberallerin ise piyasanın serbestleşmesi yolunda ulus devletlerin önemini kavramış olmasında yatar. neo-liberaller, mevcut ulus devletlerin, serbest piyasanın iştigalinde -neo-liberal sınıf oluşumlarında, özelleştirmelerde, doğrudan yabancı sermaye girişinde- politikalarını doğrudan (para yardımı, ittifak kurulumları, savaş, demokrasi götürmeler, tehditler) etkilemeye çalışırlar. bu anlamda mevcut amerikan yönetimi neo-konservatiflerden çok neo-liberallerin öncülüğünde iş görmektedir.

bu sebepledir ki geçmişteki bush ve icra tayfası, konservatif olsalar da uluslararası ekonomi-politikte noe-liberal olarak geçerler.