Westeros Ejderhaları Hakkında Bilmek İsteyeceğiniz Her Şey

Game of Thrones dizisinin geçtiği coğrafya olan Westeros'un ejderha türleri ve haklarındaki ilginç bilgileri Sözlük yazarı "bigboned" aktarmış.
Westeros Ejderhaları Hakkında Bilmek İsteyeceğiniz Her Şey
Yazı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden spoiler içerir.


aegon targaryen'in westeros işgalini takip eden 300 yılda, westeros topraklarında yaşamış ejderhaların listesini yapasım var.

ondan önce ejderhalarla ilgili bir kaç not

* george martin'in ejderhalarının, 4 bacağı ve 2 kanadı olan diğer fantazi ejderhalarından farklı olarak, sadece 2 bacağı ve 2 kanadı vardır. bunun sebebi, martin'in doğada 4 bacak ve kanatlı olarak evrimleşmiş bir canlı görememesidir.

* ejderhaların kökeni, asshai ve jade sea ötesindeki shadow lands'ten geldikleri söylenir. bu yazıda, antik ejderhalara girmeyip sadece westeros'ta yaşamış olanlara odaklacağım.

* kedi yavrusu boyutunda doğarlar ve ulaşacakları boyutların bir sınırı yoktur. ejderhalar özgür bırakıldıkları ve yeterince besin buldukları şartlarda, ömürleri boyunca büyümeye devam ederler.

* westeros tarihi kayıtlarındaki en uzun yaşayan ejderha olan balerion'un 220 yıldan uzun yaşadığı bilinmektedir.


* ejderhaların, büyü ile gizemli bir bağlantıları vardır. westeros'ta 153 yılında yaşanan geçici nesil tükenmesinden sonra, büyünün gücü azalmış, yok olma noktasına gelmiştir.

* ejderhaların vücüdu ısı yayar ve ateşin ete/kemiğe bürünmüş hali olduklarına inanılır. ejderhalar, avlarını kendi ateşleriyle pişirerek yerler ve ejderha kemikleri çelikten daha güçlüdür.

* ejderhalar, yaşlandıkça üzerlerindeki pullar sertleşerek ejderhayı ateşe daha dayanıklı hale getirir ve neredeyse ateşten hiç etkilenmeyecek hale gelirler. ejderhalar büyüdükçe, alevlerinin gücü da artar ve balerion ve vhagar gibi boyutlara gelen ejderhalar, taş ve çeliği eritebilecek ısıda alev üfleyebilir.

* zayıf noktaları gözleridir. gözünden vurularak ölen ve ejderha ateşi tarafından gözleri kör edilen ejderhalar vardır.

* son derece zeki yaratıklardır ve sürücüsünün komutlarını anlayabilirler. bir efendileri olmadığında kişilikleri öngörülemezdir ve ve vahşi olarak bırakıldıklarında son derece tehlikeli olurlar.

* bir ejderha, hayatı boyunca sadece 1 efendiye izin verir ve o kişiden başka hiç kimsenin kendisini sürmesine izin vermez. efendileri sırtlarındayken, ikinci bir kişinin üzerlerine binmesine izin verdikleri, nadir de olsa görülmüştür. ejderhası ölen bir kişinin, başka bir ejderhaya efendilik edebildiği, westeros tarihinde görülmemiştir, ancak bunun olmayacağına dair kesin bir bilgi yoktur. ejderhalar ise, efendilerinin ölümünden sonra bir başka efendiyi kabul edebilirler.


* ejderhalara hükmetme yeteneklerinin mekaniklerinin tam olarak ne olduğunun kayıtları, valyria'nın yok olmasıyla beraber kaybolmuştur. valyria büyücülerinin, bu yetenekleri kalıtsal özellikler haline getirmeyi başardığını gözlemlemek mümkündür. valyria kökenli olmanın, ejderha kontrolünde önemli bir rol oynadığı görülmektedir ve bu yüzdendir ki, targaryenler gibi valyria kökenli aileler, kalıtsal özelliklerini sulandırmamak için ensest evlilik yapmayı tercih ederler.

* ejderha yeteneklerinin x kromozomuna bağlı olduğu teorize edilmiştir. bu yetenekleri taşıyan x kromozomunu bulunduran erkekler, ejderhaya binebilir. her iki x kromozomunda da ejderha yetenekleri olan kadınlar ise, sadece ejderhaya binmekler kalmaz, ejderha yumurtalarının yavru vermesini de sağlayabilirler.

westeros tarihindeki ejderhalar

(kitaplarda adı geçmeyen ejderhalar gözardı edilmiştir.)

balerion (the black dread)

sürücüleri:
aegon i targaryen
maegor i targaryen
viserys i targaryen

westeros tarihinin gördüğü en büyük ejderhadır ve bizzat aegon i targaryen tarafından, westeros işgali sırasında kullanılmıştır. balerion, valyria'da doğup westeros'a ulaşmayı başarmış tek ejderhadır. 94 yılında, 220'nin üzerinde olduğu tahmin edilen bir yaşta eceliyle ölür.

vhagar

sürücüleri:
visenya targaryen
laena velaryon
aemond targaryen

balerion en büyük ejderha olsa da, westeros'un gördüğü en iyi savaşçı ejderha vhagar'dır. westeros'un fethi sırasında, aegon'un kardeşi visenya tarafından sürülmüştür. targaryen iç savaşı, dance of dragons süresince de, iki ejderhayı (caraxes ve arrax) öldürmüş ve üçüncü bir ejderhanın (meleys) ölümünde önemli rol oynamıştır. o dönem yaşayan en güçlü iki ejderhayı karşı karşı getiren battle above the gods eye sırasında, daemon targaryen komutasındaki, caraxes ile savaşırken ölmüş. bu iki ejderha, birbirlerinin boğazı ve kanadına yapışmış bir şekilde, üzerlerindeki binicileriyle beraber gods eye gölüne çakılmışlardır. yere düşüşleri sırasında, daemon targaryen'in, caraxes'ten vhagar'a atlayarak, aemond targaryen'i kılıcı dark sister ile katlettiği rivayet edilir.

meraxes

sürücüleri:
rhaenys targaryen

westeros'un fethinin orijinal üçlüsünün talihsiz olanı. dorne savaşı sırasında, bir ballista tarafından gözünden vurularak, sürücüsü rhaenys targaryen ile beraber ölmüştür.

caraxes (the blood wyrm)

sürücüleri:
daemon targaryen

battle above the gods eye sırasında, vhagar ile savaşarak ölmüştür.

quicksilver

sürücüleri:
aenys i targaryen
aegon targaryen (prens)

maegor i targaryen'ın sürdüğü balerion tarafından, battle beneath the gods eye sırasında sürücüsü aegon ile birlikte öldürülmüştür.

vermithor (the bronze fury)

sürücüleri:
jaehaerys i targaryen
hugh the hammer

dance of dragons sırasında, seasmoke ve tessarion ile savaşırken ölmüştür ve diğer iki ejderhaya da ölümcül yaralar vererek, onları da beraberinde götürmüştür.

seasmoke

sürücüleri:
laenor velaryon
addam velaryon

dance of dragons sırasında, vermithor ve tessarion ile savaşırken ölmüştür.

tessarion (the blue queen)

sürücüleri:
daeron targaryen

dance of dragons sırasında, vermithor ve seasmoke ile savaşırken aldığı ölümcül yaralardan dolayı, ertesi gün merhamet olsun diye öldürülmüştür.

silverwing

sürücüleri:
alysanne targaryen
ulf the sot

vermithor'un ölümünden sonra üzüntüsünden kayıplara karışır. en son, reach'in kuzeyindeki red lake'te görülmüştür ve orada eceliyle öldüğü varsayılır.

meleys (the red queen)

sürücüleri:
rhaenys targaryen (prenses)

dance of dragons iç savaşındaki battle at rook's rest muharebesinde, vhagar ve sunfyre tarafından öldürülmüştür.

dreamfyre

sürücüleri:
rhaena targaryen (prenses)
helaena targaryen

dance of dragons sırasında, king's landing'te baş gösteren isyanlar sırasında, bir grup isyancının ejderhaların tutulduğu dragonpit'i bastığı, storming of the dragonpit sırasında ölmüştür. diğer 3 ejderha, zincirlere bağlı halde öldürülürken, dreamfyre, zincirlerinden kurtulmayı başarmış, bir çok isyancıyı öldürmüş ancak dragonpit'in kubbesine çarparak, yapının üzerine çökmesi nedeniyle ölmüştür.

morghul

sürücüleri:
(henüz sürülemeden ölmüştür)
jaehaera targaryen (prenses)

storming of dragonpit sırasında öldürülmüştür.

shrykos

sürücüleri:
(henüz sürülemeden ölmüştür)
jaehaerys targaryen (prens)

storming of dragonpit sırasında öldürülmüştür.

tyraxes

sürücüleri:
joffrey velaryon

storming of dragonpit sırasında öldürülmüştür.

sunfyre (the golden)

sürücüleri:
aegon ii targaryen

westeros'un gördüğü en güzel ejderha olarak anılan sunfyre, dance of dragons sırasında, meleys'i öldürdüğü savaşta kısmi felç geçirir ancak tam olarak olmasa da iyileşmeyi başarır. grey ghost'u öldürürken bir kaç yara daha alır ve en son moondancer'a karşı savaşırken aldığı yaralar dolayısıyla ölür.

vermax

sürücüleri:
jacaerys velaryon

westeros tarihinin en kanlı donanma savaşı olan battle of the gullet sırasında, denize çakılarak sürücüsüyle beraber ölmüştür. çakılmadan önce gözünden bir yay ile vurulduğu rivayet edilir.

arrax

sürücüleri:
lucerys velaryon

dance of dragons'un başında vhagar tarafından katledilmiştir.

moondancer

sürücüleri:
baela targaryen

dance of dragons sırasındaki dragonstone kuşatmasında sunfyre tarafından öldürülmüştür.

stormcloud

sürücüleri:
aegon iii targaryen

three daughters donanmasına saldırırken aldığı yaralar nedeniyle dragonstone'da ölmüştür.

morning

sürücüleri:
rhaena targaryen

genç yaşta, bilinmeyen sebeplerden öldüğü kabul edilir.

grey ghost (vahşi)

dragonstone'daki volkanik dağ dragonmont çevresinde yaşamış ve evcilleştirilememiş bir ejderhadır. sunfyre tarafından öldürülmüştür.

cannibal (vahşi)

dragonstone'da yaşamış ve evcilleştirilememiş bir başka vahşi ejderhadır. yavru ejderhaları ve yumurtaları avladığı için cannibal ismini almıştır. dance of dragons sonrasında gizemli bir şekilde ortadan kaybolur.

sheepstealer (vahşi)

sürücü: nettles

sheepstealer hayatına vahşi bir ejderha olarak başlar ve kendisini evcilleştirmeye çalışan bir çok lordu katleder. hatta, katlettiği lord sayısının westeros'taki bütün vahşi ejderhaların toplamından fazla olduğu söylenir. ancak, dance of dragons sırasında nettles adlı, bir targaryen (ya da velaryon) piçi olduğu düşünülen bir kızcağız, sheepstealer'ı evcilleştirmeyi başarır. bunu, ejdehaya, kendisine alışanakadar her gün koyun eti vererek yaptığı söylenir ancak bu konuyla ilgili başka teoriler de vardır. sheepstealer ve nettles, iç savaş sırasında westeros'tan kaçmışlar ve bir daha da onlardan haber alınamamıştır.

last dragon

aegon iii targaryen'in tahtta olduğu dönemde king's landing'te doğan, hastalıklı ve zayıf olduğu söylenen ve asıl ismi bilinmeyen son ejderha, 153 yılında ölerek, daenerys targaryen'in 3 ejderhası 146 yıl sonra doğana kadar, westeros üzerinde yaşayan son ejderha olmuştur.

drogon, viserion & rhaegal

299 yılında, dothraki denizinde daenerys targaryen tarafından dünyaya getirilen 3 ejderha. dany, drogon'un biniciliğini üstlenmiş, diğer 2 ejderha henüz bir biniciyi kabul etmemiş durumdadır (dizi sayılmaz).


toplam ejderha sayısı: 28
aynı anda yaşamış maksimum ejderha sayısı: 20
en çok ejderha öldüren ejderhalar: 2 buçuk ejderha ile vhagar ve sunfyre
en çok ejderha öldüren sürücüler: 2'şer ejderha ile aemond targaryen ve aegon ii targaryen