Yahudilerin Komple Madagaskar'a Sürülmesini Öneren Uçuk Düşünce: Madagaskar Planı

Esas girişimi Nazi döneminde yapılsa da, daha eskilere dayanan bu garip planı paylaşıyoruz. Madagaskar Planı nedir, tarihi nedir diyenler için gelsin.
Yahudilerin Komple Madagaskar'a Sürülmesini Öneren Uçuk Düşünce: Madagaskar Planı

nedir, ne değildir?

madagaskar planı, kökeni 19. yüzyıl sonlarına dayanan, yahudiler'in bir süper getto olarak madagaskar adası'na yerleştirilmesi düşüncesidir. ilk duyduğumda absürt gelen planın üzerinde ciddi ciddi çalışıldığını, bir başka versiyonu olarak the british uganda programme'in yüzyılın başında zionist topluluklara teklif edildiğini (britanya'ya ait doğu afrika topraklarına avrupa'da zulüm gören yahudiler'i (bkz: pogrom) yerleştirme planı) öğrendiğimde daha da şaşırmıştım. tabii bir durup düşününce, ikinci dünya savaşı'ndan sonra israil'in kuruluşunun da bundan pek farklı olmadığı gerçeği planların gayet de ciddi olduğunu gösteriyor.

neyse, naziler bu plan üzerinde çok çalışmışlar, himmler uzun süre çaba göstermiş ve hitler de onaylamış olmasına rağmen, yahudiler'i nakletmesi planlanan ingiliz donanması'nın hiçbir zaman nazilerce ele geçirilememesi ve nihayet ingilizler'in madagaskar'ı vichy hükümeti'nin elinden alması neticesinde plan ebediyen yok olmuştur.

böylesine bir planın suya batması ise tarihin en önemli hadiselerinden birine, holocaust'a giden yolu açmıştır. ikinci dünya savaşı'nın ortalarına kadar getto ve toplama kamplarında istiflenen ve çoğunlukla doğal sebeplerden ölen yahudiler için sonun başlangıcı olmuştur.

siyasi tarihçesi

madagaskar planı, nazi hükümetinin avrupa’daki yahudi nüfusun madagaskar adası'na taşınmasını öneren bir politikadır.

avrupalı yahudilerin madagaskar adası’na gönderilmeleri yeni bir görüş değildir. düşünce ilk kez 1885 yılında antisemitik oryantalist düşünür paul de lagarde tarafından önerilmiştir ve 1920’lerde henry hamilton beamish, arnold leese ve diğerleri tarafından tekrar ele alınmıştır. siyonist hareket 1904 ve 1905 yıllarında yahudilerin uganda’da yerleşmelerini öngören ingiliz uganda programını ciddi şekilde tartışmış ve sonunda reddetmiştir. bölgeselciliği savunanlar siyonizmden ayrılmış ve bu konuda madagaskar’ın spesifik bir rolü olacağını hiç düşünmeden dünyanın her tarafından yahudilerin yerleşebileceği ve yeni bir devlet ya da en azından otonom bir alan yaratabilecekleri bir yer bulmaya çalışmışlardır. planın nazi almanyası tarafından ele alınması nazi almanyası'nın liderleri düşünceye el koydular ve adolf hitler 1938 yılında onay verdi. mayıs 1940’da, heinrich himmler "umuyorum ki yahudilerin görüşleri tüm yahudilerin afrika’ya ya da başka bir koloniye büyük bir göçle gönderilme ihtimali yoluyla tamamen bitirilecektir." diyerek fikrini belirtmiştir.


1940 ağustos ayının sonlarında, franz rademacher planı güçlendirmek için kendi bakanlığında bir uzman paneli hazırlanması konusunda toplantı yapmak için ribbentrop’a baskı yaptı. aynı şekilde adolf eichmann’ın reinhard heydrich tarafından hiçbir zaman onaylanmayan taslağı da gücünü kaybetmişti. ekim ayında varşova gettosu tamamlanmış ve açılmıştı. yahudilerin alman bölgesinden işgal edilmiş polonya’nın içine sürülmeleri 1940 ağustos ayının sonlarından 1941 ilkbaharına kadar devam etti. britanya muharebesi sırasında birleşik krallığın direnci ve eylül’den itibaren hızlı bir zafer elde etmek için almanya’nın yaptığı hata planın çökmesine sebep olan başlıca etmenlerdendir.

süper getto şeklindeki madagaskar söylemi birbirini takip eden aylarda nadiren tekrarlandı. fakat aralık ayının başından itibaren plan tamamen terk edildi. 1942’de ingiliz ve özgür fransız kuvvetlerinin madagaskar’ı vichy kuvvetlerinden geri almaları, planla ilgili tüm tartışmaları etkin bir biçimde bitirdi.