Yaratıcı İsimlendirmelerle Geniş Bir Osuruk Türleri Veritabanı

Sözlük yazarı "highborn", günlük hayatın büyük tabusu osuruğu kendince türlerine ayırarak isimlendirmiş ve epey eğlenceli bir çalışmaya imza atmış.
Yaratıcı İsimlendirmelerle Geniş Bir Osuruk Türleri Veritabanı
iStock

10 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığım, binlerce bilimsel makale, onbinlerce denek ve yüzbinlerce osuruk incelemesinin sonucunda elde ettiğim ve oldukça değerli olduğunu düşündüğüm bu osuruk türleri veritabanını sizlerle ve tüm insanlıkla paylaşmayı bir borç bilirim.

konfüçyus'un dediği gibi "tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir" felsefesini benimsemiş bir yazar olarak, bu kaynağın kapsamadığı veya henüz keşfedilmemiş osuruk türleri olabileceğinin farkındayım. bu nedenle kaynağın sürekli güncelleneceğini en baştan belirterek yazıma başlıyorum.

osuruklar, sergilenen performans sırasında, açığa çıkardıkları ya da çıkarmadıkları seslere göre 2 ana türe ayrılırlar. bu türler sesli osuruk ve sessiz osuruk olarak isimlendirilmiştir. aslına bakarsanız, evrendeki bütün osuruk türlerini bu 2 ana başlık altında toplamak, bilimsel açıdan çok doğru bir yaklaşım değildir zira osuruk bilimi çok geniş ve karmaşık dallara ayrılmış bir bilim dalıdır. ancak, bu veritabanını, daha rahat bir şekilde takip edebilmek adına, osuruklarımızı şimdilik bu 2 ana kategori altında sınıflandırmaya çalışacağız.


1. sesli osuruklar

halk arasında kavara, tatar osman, katotopark olarak da bilinen, bilimsel adı sesli osuruk olan osuruklar, vücuda ağızdan alınan havanın excess (kullanılmayan, fazlalık) miktarının anüsten yüksek basınçlı bir şekilde atılması sonucunda oluşur. performans sırasında oluşan sesin nedeni, vücuttan yüksek basınçlı olarak atılan havanın, anüsün kenarındaki sarkık derileri birbirine çarptırması sonucu açığa çıkan ses dalgalarıdır.

ağızdan alınan yüksek basınçlı hava, bağırsaklardan da bu basıncın etkisi ile hızlı bir şekilde geçer. bu da, havanın bağırsaklardaki kimyasallar ile olan temas süresini azaltır. bu nedenle, sesli osuruklar yüksek ihtimalle kokusuz ya da az kokulu olurlar. ancak bazı durumlarda, sesli osurukların da çok kötü kokabildiği tespit edilmiştir.


sesli osuruklar; kokuları, performans süresi ve çıkardıkları seslerin farklılığına göre çeşitli alt türlere ayrılırlar:

a. loud and clear (sesli ve net)

ülkemizde gür osuruk olarak da bilinir. tek parça halinde ve gür bir ses ile birlikte gerçekleşen osuruk türüdür. performans diğer türlere nazaran daha kısa sürer. doğada bu tür osuruklara çok sık rastlanır. bir nevi, geğiriğin, anüsden çıkan versiyonu da denilebilir. genelde kokusuzdurlar. ancak performans sırasında çıkan sesin rezil etme potansiyeli vardır.

b. cavalry attack (süvari saldırısı)

halk arasında hücum borusu olarak da bilinir. art arda birkaç parça halinde, parçaların sürelerinin, notalarının ve tonlarının değişkenlik gösterebildiği, ayrıca parçalar arasında da anlık duraksamaların gözlemlenebildiği, oldukça eğlenceli bir osuruk türüdür. zira performans sergilendikten sonra, genelde güldürür. ancak bu tarz osurukların kokulu olma ihtimalleri hayli yüksektir zira eğer bu osuruk, birden fazla türde osuruğun birleşmesi neticesinde gerçekleşiyorsa, araya sessiz osuruk türlerinden birinin karışma ihtimali de mevcuttur. performans sergilendiği esnada ya da performansın sonunda tıslama benzeri bir ses duyulduysa, gülmeye ara verilerek ortamdan uzaklaşılması tavsiye edilir.


c. hello kitty

halk arasında mırnav osuruk olarak da bilinen ve genelde sabahları uyandıktan sonra ya da küçük abdest giderildiği sırada gözlemlenen bir osuruk türüdür. uyku sırasında ağızdan düzensiz olarak alınan havanın, bağırsaklarda yüksek basınç altında uzun süre beklemesi neticesinde, uykudan uyanıldığında ilgili kasların gevşemesi, ya da çiş yapımı esnasında, çeşitli kas hareketleri sonucu bağırsaklardaki basıncın düşmesi neticesinde çok yüksek bir sesle değil de, daha çok bir kedi mırıltısı gibi bir tonda performans gerçekleşir. bağırsakta geçirilen sürenin uzun olması sebebi ile genellikle beraberinde kötü bir koku beklenir ancak kokmadığı anlar da yok değildir. oldukça doğal ve fizyolojik bir osuruk türüdür. o nedenle kim yaparsa yapsın, ne zaman yaparsa yapsın bu durum normal karşılanmalı ve böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi yaşamaya devam edilmelidir.

d. sniper's wish (tetikçinin dileği)

sesli osuruk türlerinden loud and clear ve hello kity nin zincirleme reaksiyon şeklinde birbirini takip etmesi ile gerçekleşen osuruk türüdür. loud and clear çıkardığı tok ve gür sesiyle, keskin nişancı tüfeğinin ateşlendiği anı temsil eder. hemen ardından gelen hello kity ise, hafif mırıltılı sesi ile, sniper mermisinin hedefine ulaştığı anda çıkardığı o naif sesi ve kötü kokusuyla da öldürücülüğünü andırdığından kendisine bu isim verilmiştir. ülkemizde bu türe çok sık rastlanmaz. halk arasında japon osuruğu olarak bilinmesinin nedeni, gerçekten de asyalıların daha çok bu şekilde performans sergilemesinden kaynaklanmaktadır.


e. sulu sepken

özellikle ishal rahatsızlığı geçiren bireylerde sık rastlanan bir türdür. osurma refleksiyle birlikte, istemsiz dışkılama gerçekleşmesi neticesinde bu adı almıştır. daha da fazla ayrıntı vermeye gerek yok, zaten bu türün yaşandığı yerde ortalığı yeterince bok götürmüştür.

f. the serenade (serenat)

doğada az rastlanan osuruk türlerinden birisidir. eğlenceli osuruklar kategorisinde de değerlendirilir zira arkadaş ortamında güldürdüğü görülmüştür. oldukça sesli bir şekilde başlayan performans, kesintisiz olarak, giderek azalan bir desibelle birlikte devam eder ve gayet sessiz bir tıslama ile kapanış yapılır. bu tür osuruklar, ortalama olarak 3-4 saniye kadar sürerler ancak 10 saniyeye kadar sürenleri de gözlemlenmiştir. büyük oranda kokusuzdurlar.


g. banko osuruk

yapılan araştırmalar, uyku sırasında, kişi başı ortalama 3.48 adet osuruk performansı sergilendiğini ve bunların çoğunun da sesli osuruk türünde olduğunu ortaya koymuştur. bu nedenle uyku sırasında vücuttan çıkan tüm bu osuruklar, sesli osuruk türü altında tek bir alt kategoride toplanmıştır. uykuda osurmak neredeyse kesin olduğu için de, bu isim uygun görülmüştür.

h. mother of all bombs (tüm bombaların anası)

osurukların padişahı, adeta kralıdır. osuruk aleminde gelinen son noktadır. performansın desibel ortalaması çok yüksektir. sert ve gür bir başlangıçla yapılan girişin ardından, performans aynı şiddetle devam eder ve kapanışta da bu sertlik ve şiddet korunur. ancak bunca patırtı gürültüye rağmen, bu tür osuruklar bir o kadar da lanet bir kokuya sahiptirler. bu türde osuruklara pek sık rastlanmaz. eğer doğada bu türle karşılaşırsanız, gözünün içine bakmadan yolunuza devam etmelisiniz. zira etrafta yavrusları olabileceğinden, oldukça tehlikeli olabilirler.

bu osuruğun iki katmanlı yıkıcı etkisi, hiroşima'ya atılan atom bombası ile benzer özellikler barındırmaktadır. ilk aşamada çıkardığı ses ile arkadaş ortamındaki çürük elmalar, kaçışmaya başlamak sureti ile ortamdan silinirler. ikinci aşamada ise, ilk şoku atlatan diğerleri, etrafı saran radyoaktif ölüm kokusundan sonra ortamı terketmek zorunda kalır. hem bu kadar sesli, hem de bu kadar kötü kokan bir osuruğun, vücudumuzda nasıl üretilebildiğine dair, henüz tatmin edici bir tez geliştirilememiştir.