Yaşayan Annelerin %4'ünün Bebeğini Öldürmeye Çalışmasına Neden Olan Buhran: Postpartum Psikoz

Postpartum Psikoz nedir? Doğumdan sonraki yaklaşık 3 hafta içinde gelişen tehlikeli bozukluğu inceliyoruz.
Yaşayan Annelerin %4'ünün Bebeğini Öldürmeye Çalışmasına Neden Olan Buhran: Postpartum Psikoz
iStock

Nedir?

postpartum psikoz ciddi bir postpartum depression türüdür. doğumdan sonraki ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. anne gerçeklikle bağlantısını kaybeder, gaipten sesler duymaya, halusinasyonlar görmeye, etrafındaki eşyaları, insanları olduklarından farklı algılamaya başlar. halusinasyon olayı diğer belirtilere göre daha seyrek rastlanan bir durumdur. diğer semptomları insomnia, kendini ajite olmuş hissetme, kızgınlık ve bu hislere bağlı tehlikeli boyutlara varabilecek davranışlardır. bu rahatsızlığa yakalanan anne acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyar. bu durumda sıklıkla karşılaşılan olay annenin tedavi amaçlı bir hastaneye yatırılmasıdır. çünkü kendine veya etrafındakilere zarar verme riski söz konusudur.

kaynak


Psikopatolojide üzerinde durulan bir konu

psikopatoloji dersinde bipolar ve şizofreni konusunu işlerken sıklıkla üstünde durulan konu başlığı. bu konuyu bilimsel bir makale ile açıklamak gerekirse:

"doğum sonrası psikoz, doğum sonrası dönemde ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların en şiddetlilerindendir. başlangıcı genellikle doğumdan 2 hafta sonradır. doğum sonrası psikoz sıklıkla depresyon, hezeyanlar ve annede kendisine ya da bebeğine zarar verme düşünceleri ile belirli bir sendromdur. bazı anneler bu dönemde, bu düşüncelerini eyleme dönüştürebilecekleri için dikkatli olunmalıdır. eldeki verilerin büyük çoğunluğu doğum sonrası psikoz ile özellikle bipolar bozukluklar ve majör depresif bozukluk gibi duygu durum bozukluklarının yakın ilişkisi olduğunu düşündürmektedir. şizofreni veya bipolar bozukluk öyküsü olan kadınlar yüksek risk altındadırlar."


İstatistiksel bir bilgiyle bitirelim

istatiksel bir veri vermek gerekirse de psikoz ortaya çıkınca, hezeyanlı sisteminin ve ajitasyon derecesinin içeriğine bağlı olarak, kendisi ve yeni doğan çocuğu için bir tehlike söz konusudur. bir çalışmada hastaların %5’i intihara ve %4’ü ise bebeğini öldürmeye teşebbüs etmiştir.

kaynak

*makale için adres : postpartum psikoz