Yunanların Göçebe Dönemden İstilacı Döneme Geçmesini Sağlayan Miken Uygarlığı

Akaların, MÖ 1800'lü yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli neolitik çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlayan bir kültür olan Miken Uygarlığı, tarih sahnesinden özel bir örnek.
Yunanların Göçebe Dönemden İstilacı Döneme Geçmesini Sağlayan Miken Uygarlığı
iStock

miken uygarlığı, yunan toplumunun avcı toplayıcı göçebelikten ya da basit ticaret döneminden istilacı barbar döneme geçmesini sağlayan akaların kurduğu medeniyetin adıdır (mö 1800'lü yıllar).

Truva savaşı

tunç çağı'nın özelliklerini tam edinmiş olduğu için olsa gerek, her ne kadar kendinden önceki minos uygarlığı da tunç çağı olsa da bu bölgede yaygın kullanıma miken döneminde girdiğinden, savaşlar da artmış ordular o dönem için manyaklaşmış ve zaten denizcilik de gelişmeye başlamıştır. bu durum da meşhur homeros destanlarında geçen troya savaşı'nı başlatmıştır zaten. tabi destanı çok ciddiye de almamak gerek ancak bahsi geçen savaşın batı anadolu ile mikenlerin minos medeniyetini de denizlerdeki egemenliğini de yıkarak yerleşmiş olduğu ege ve yunanistan tarafı olduğu anlaşılmakta, troya da dahil söz konusu bazı kentler de gerçekten bulunmuştur. homeros'un destanlarında da her ne kadar savaşı çoğu destansı tanrı ve yarı tanrının da yanında saf tuttuğu akalar kazanmış olsalar da, bu destanlardaki anlatımlarda dahi gönüllerin galibinin truva olmasının sebebini, akaların yayılmacı korsanlar anadolunun ise o dönem medeniyet açısından daha gelişmiş oluşuna bağlayabiliriz. 

Dönemin medeniyetler yerleşimi.

Yıkılış dönemi

çivi çiviyi söker ya da daha iyisi dinsizin hakkından imansız gelir hesabı sonraki bir dönem karanlık çağını ardından da köleci roma egemenliğini oluşturacak olan dor akınları bu medeniyeti de yok etmiştir. zira tuncu artık daha ziyade gösteriş amaçlı rodos'ta yıkılmış olan eski 7 harika gibi dev heykel yapmakta kullanıp, silahları ise demirden yapan dorlar demir çağına geçmiş bulunuyorlardı ve akaların askeri gücü artık bir güç değildi. işte bu daha batıdan ya da yukarıdan gelen istilacı ve yağmacı barbarlar da aslında troya'nın başına geleni hem mikenlere hem de sonrasında tüm yunan medeniyetine yapmıştır, muhtemelen troya'nın ya da anadolu'nun önceki handikabı da medeniyette ve ticari zenginlikte, kültürde gelişirken, istilacı olmadığından, akalar kadar buna gerek duymadığından, feodal savaş beylerinin birleşmesi sonucunda (efsanede savaşa sebep olarak bahsi geçen helen'in kaçırılışı ve öncesinde tüm komutanlardan alınan bu evliliği tanıma ve koruma konusundaki işbirliği sözü alınması öyküsünün aslen batı anadolunun istilası için birleşmeyi simgelemesi çok mümkün) askeri açıdan onlara yenik düşmeleridir. 


akaların yunana getirdiği bu askeri feodalizm ve istila kültürü her ne kadar demir çağ'ı ve sonrasında yıkılmış olsa da, bundan sonraki binlerce yıl boyunca istilacılar kazanacak ve bir çok kültür destandaki gibi ün, şöhret ve daha çok zenginlik için ganimetlerini daha çok devşirme ve lejyon ve daha çok asker, kurban ritüeli ve katı hiyerarşiler üreten, üretilenleri gasp eden, kütüphaneleri yaktırıp mezar taşlarına kadar çalan diğerlerince talan edilecek ve köleleştirilecektir. medeniyet denecektir işte sonra bunlara da, akalar, romalılar, asurlar, persler, mısır, müslümanlar, haçlılar vs... aferin.

Klasik Sömürgecilik Onların Yok Olmasıyla Başladı: Kanarya Adaları'nın Yerli Halkı Guancheler