Zaman Dediğimiz Şeyi Başlatan Büyük Patlama Nasıl Meydana Gelmiş Olabilir?

Büyük Patlama Teorisi'ne göre (The Big Bang Theory), evren 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldi. İnsanoğlunun belki de hiç anlayamayacağı bir şey ancak bu konuda akıl yürütmek de hiç fena olmuyor.
Zaman Dediğimiz Şeyi Başlatan Büyük Patlama Nasıl Meydana Gelmiş Olabilir?
iStock

genel göreliliğe göre büyük patlamadan öncesi diye bir şey yoktur. zaman zaten uzayın, hareketin bir boyutu olarak uzay ile birlikte oluşmuştur. bugünkü bilgimize göre büyük patlamadan sonraki planck zamanından daha küçük olan süreler için herhangi bir fizik işlemiyor, yani patlamadan sonraki planck zamanından küçük olan o sürede ne olduğunu bilmiyoruz. bu sebeple büyük patlamaya veya evrenin başlamasına neyin sebep olduğu bilinemiyor.


büyük patlamanın nasıl oluştuğuna dair ortaya atılan teoriler şöyledir

1982 yılında kuantum mekaniğinin özellikleri kullanılarak çokluevrenlerin nasıl ortaya çıktığı ve büyük patlamayı tetiklediği ortaya konulmuştur.

fizik bilgimize göre, evren küçük bir kabarcıkla başlıyorsa; eğer kabarcık yeterince büyük ise vakum enerjisi genişlemesine ve şişme aşamasından geçmesine yol açardı. eğer küçükse çökerdi. ancak kuantum mekaniğine göre mümkün olan kuantum tünelleme metodunu kullanan bilimadamları, tıpkı güneşimizde her an gerçekleşen tünelleme metodunun burada da devreye girebileceğini göstermiştir. yani kabarcık yeterince büyük değilse küçükse bile kuantum tünelleme ile rastgele bir tünelleme yapıp büyük bir evren olmak üzere kaçabilir. kabarcık ne kadar küçük de olsa bu tünelleme istatistiksel olarak mümkündür (gauss eğrisindeki kenar kısımlarını düşünün, eğer bu kabarcıklardan çok miktarda varsa rastgele bir deneme de enerjisi düşük olsa bile daha büyük bir enerjiye sıçrayış yapabilir). bu durumda kabarcık ne kadar küçük olursa olsun kuantum mekaniğine göre büyük bir evrene dönüşmesi mümkün, sıfır büyüklükte olsa bile. büyüklüğü sıfır olan şey ise “hiçliktir”.


büyük patlamadan önce evren, sıfır büyüklükte ve zamandan yoksun bir halde iken tünelleme yoluyla hiçlikten çıktı ve genişleyip dallanan çokluevren oluştu. bu teorideki sıkıntı ise şu: o hiçlik anında kuantum mekaniği nasıl var ve o sıfır büyüklükteki kabarcık veya hiçlik kuantum mekaniğinden nasıl haberdar oldu?

bu durumda yeni bir soru ortaya çıkıyor. fizik evrenden ve hatta zamanın oluşumundan da önce var mıydı?

diğer bir teori ise şöyledir: paul steinhardt ve neil turok tarafından atılan döngüsel model

sicim teorisine göre, evrenimiz 3 boyutlu değil fazladan 7 boyutu daha var. bizim evrenimiz 10 boyutlu bir çokluevrende gezinen 3 boyutlu bir zarın üstünde yaşıyor ve diğer evrenlerle pek etkileşmiyor olabilir. ancak farklı evrenler birbiriyle kütleçekimi ile etkileşiyor olabilir.

Paul Steinhardt ve Neil Turok 

bu modele göre karanlık enerji diye bahsedilen şey zarlar (evrenler) arasındaki kütleçekim etkileşiminin bir kalıntısı, karanlık madde ise yakındaki başka bir zara ait bir madde.
zaman zaman bu zarlar çarpışabilir ve farklı zarlar kendi büyük patlamalarıyla oluşabilir. yani bu her yeni çarpışma yeni oluşacak olan zarın yani evrenin oluşumuna sebep olur.
sicim kuramı henüz kanıtlanmadığı için bu model de henüz kanıtlanamamıştır.

gott ve li xin li tarafından ortaya atılan başka bir modele göre

zaman döngüseldir ve çokluevren bu şekilde ortaya çıkmıştır. bir çokluevren kapalı bir döngü oluşturup dönüp duracak şekilde ortaya çıkabilir. bu döngünün bir başlangıcı yoktur. zamanın ilk ve son hali yoktur. her döngüsel şeyde olduğu gibi döngünün ilk hali ile son hali aynıdır. bu döngüden çıkan bir dallanma daha sonra farklı dallara ayrılır. her dal bir evrendir. her çıkan dalda o evrenin büyük patlaması oluşmuştur.

kaynak 1kaynak 2kaynak 3

Büyük Patlama'nın Ardından Günümüzdeki Evren Nasıl Oluştu?